Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Stora investeringar för ett robust och flexibelt stamnät – NordSyd tar form

För att trygga framtidens elförsörjning behöver vi stärka och utveckla stamnätet runt om i Sverige. NordSyd är namnet på ett av våra största investeringspaket någonsin. Satsningen sträcker sig över dryga 20 år och totalt investerar Svenska kraftnät cirka 50 miljarder kronor då 2 000 km ny lednings ska byggas och omkring 35 stationer byggs eller förnyas.

Under våren 2019 har Svenska kraftnät startat upp fyra utredningspaket inom NordSyd: Uppsala, Västerås, Ockelbo och Sollefteå. Utredningarna sträcker sig över stora områden och innehåller åtgärder som senare kommer resultera i ett femtontal olika projekt som ska starta under år 2020 i de olika områdena. Det rör sig både om förnyelser av redan befintliga ledningar men även helt nya ledningar och stationer.

- De utmaningar vi stött på hittills består av sedvanliga hänsynsområden som vi alltid tar i beaktande i våra utredningar, till exempel bostäder, natur- och kulturområden och försvarets riksintresseområden, säger Olof Selin, utredningsledare i programsamordning NordSyd.

-Det nya för de här utredningarna är att de är så omfattande, både för oss men även för andra berörda aktörer. Till exempel är en förutsättning för stamnätsutbyggnaden att regionnäten byggs om på flera platser, säger Olof Selin.

Tidig dialog och samverkan viktigt

Under hösten 2018, redan innan utredningarna startade påbörjade programsamordningen dialogen med nätägare, kommuner och andra samhällsaktörer. Det har varit viktigt att förmedla att NordSyds tidsperspektiv på 20 år gör att lösningarna ska ses som en strategisk nätlösning för hur elnätet ska utformas i Mellansverige. Det är en flexibel lösning som efter utredningar och kommande samrådsprocesser anpassas till rådande och kommande förutsättningar.

- Allt eftersom utredningarna nu drivs framåt får vi en mer och mer klar bild över de åtgärder som ska genomföras. Det bidrar i sin tur till att även helhetsbilden av hela investeringspaketet NordSyd blir allt tydligare, säger Olof Selin.