Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Transmissionsnätet stärks med 30 mil nya ledningar

Under oktober i år beslutade Svenska kraftnät om att investera i två nya 400 kV-ledningar mellan Sollefteå och Mehedeby i Tierps kommun. Tillsammans med övriga projekt i NordSyd bidrar investeringen till att öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige.

Investeringen består av en sträcka på ungefär 300 km som ska gå från Nässe i Sollefteå kommun till Mehedeby i Tierps kommun. De nya ledningarna binder ihop det så kallade Uppsalabenet inom NordSyd, där ledningsprojekt redan påbörjats i Betåsen-Nässe i Sollefteå kommun och från Mehedeby i Tierps kommun till Odensala i Sigtuna kommun.

Gamla ledningar som uppnått sin tekniska livslängd ska bytas. Dagens 220 och 400 kV-ledningar kommer ersättas med två nya ledningar om 400 kV. Det kommer också byggas två nya stationer.

De olika delsträckningarna:

  • Nässe–Vattjom, mellan Sollefteå kommun och Sundsvalls kommun
  • Vattjom–Njutånger, mellan Sundsvalls kommun och Hudiksvalls kommun
  • Njutånger–Mehedeby, mellan Hudiksvalls kommun och Tierps kommun

 

Karta över vald sträckning

Tillsammans med andra redan påbörjade ledningsprojekt inom NordSyd ska investeringen bidra till att förnya och förstärka gränssnitt 2, gränsen mellan elområde 2 och 3.  Bild Peter Jakobsson

- Ledningarna är en viktig insats, både för hela Sveriges kapacitet men också på lokal nivå. Det ska bidra till hela Sveriges ökade kapacitet, men kan ge möjlighet för ökat uttag och produktion längs med satsningen, berättar Peter Jakobsson, projektledare för projekten mellan Sollefteå och Mehedeby.

 

Myndighetsdialog och fortsatta utredningar under 2023

Under 2021 och 2022 har en framkomlighetsstudie genomförts. Nu pågår framtagning av möjliga utredningskorridorer som sedan presenteras i den så kallade myndighetsdialogen med berörda kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som kan ha avgörande intressen, som Naturvårdsverket och Försvarsmakten.

- Vi har identifierat en del utmaningar men också möjligheter i framkomlighetsstudien. Vi ser nu fram emot myndighetsdialogen, att den ska ge en ännu bättre bild av hur det faktiskt ser ut och vilka värden man ser på lokal nivå som vi ska ta hänsyn till, säger Peter Jakobsson.  

Myndighetsdialogen kommer att pågå under vår och sommar 2023, i samband med det görs utredningar och kartläggningar av värden som boendemiljöer, natur- och kulturvärden, byggbarhet och samhällsekonomiska värden som är avgörande för förbindelsens placeringar.

Dialog med fastighetsägare och allmänhet 2024

När lämpliga sträckningsförslag har arbetats fram presenteras det tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar i ett samrådsunderlag. Det skickas sedan ut till berörda fastighetsägare, närboende och ytterligare intressenter. Samrådsunderlaget kommer även finnas tillgängligt för allmänheten att ta del av. När samrådet sedan startar har de som vill möjlighet att skicka in information som kan vara av värde för val av lokalisering av ledningarna. Samråd för ledningsförslagen planeras till första halvan av 2024.

Byggstart beräknas till 2030 och de nya ledningarna ska vara klara för drift 2033. Då ska ledningarna kunna bidra med en ökad överföringskapacitet om ca 500 MW.