Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man och kvinna som tittar på en karta
Fotograf: Tomas Ärlemo

Information från vägmöten

I januari genomförde Svenska kraftnät öppna hus där vi informerade om hur vi önskar att använda vägar när vi projekterar och bygger den nya ledningen mellan Nybro och Hemsjö. För er som inte kunde närvara sammanfattar vi här den viktigaste informationen från mötena.

I sommar planerar Svenska kraftnät att komma ut i fält och göra natur- och kulturinventeringar samt fortsatta väginventeringar. Inventeringarna är viktiga för att vi ska kunna ta hänsyn till natur- och kulturvärden i området när vi planerar ledningens sträckning. För att kunna göra dessa inventeringar, och senare även projektera och bygga ledningen, behöver vi använda vägar i området.

Nyttjanderättsavtal skickas ut i februari

För användning av vägarna vill vi teckna nyttjanderättsavtal med berörda väghållare och vägföreningar. Genom att skriva på ett nyttjanderättsavtal ger du Svenska kraftnät och våra entreprenörer tillåtelse att använda avtalade vägar under byggperioden och vid framtida underhållsarbeten. Avtalet reglerera rättigheter och skyldigheter mellan parterna, inklusive hur mycket ersättning som ska betalas ut till väghållaren. Nyttjanderättsavtalen skickas ut under februari.

Besiktning och skadereglering

Innan Svenska kraftnät eller våra entreprenörer börjar köra tyngre transporter gör vi noggranna besiktningar av vägarna. Besiktningen görs dels för att säkerställa att vägen klarar de tunga transporterna och dels för att dokumentera vägens ursprungliga skick för att vi ska ha ett bra underlag vid eventuell skadereglering. Vi ser gärna att väghållaren deltar i besiktningen, så att vi har en gemensam bild av vägens skick innan påbörjat arbete. Du som berörs kommer därför att kallas till vägmöte i samband besiktningen. Skador på vägarna ska rapporteras och återställs löpande av ansvarig entreprenör.

När ledningen är färdigbyggd besiktar vi vägarna igen. Vägarna ska återlämnas i minst samma skick som innan påbörjat arbete. Efter att ledningen är drifttagen kan vägarna användas för underhåll och besiktning av ledningen. I de fallen görs en ny besiktning innan och efter utfört arbete.

Ersättning

När du tecknar ett nyttjanderättsavtal är minsta ersättning 1 000 kr per fastighet eller vägförening. Utöver det utgår ersättning på 2 kr per löpmeter och stolpe som vägen försörjer, men med ett maxbelopp på 10 kr per löpmeter. Det finns även ett maxbelopp vad gäller total utbetalning av ersättning som uppgår till 44 300 kr, som är årets prisbasbelopp.

Byggnation av nya vägar

Där lämpliga tillfartsvägar saknas kan vi behöva bygga nya vägar för att komma fram till ledningsgatan. Vi samråder då med fastighetsägaren och kommer gemensamt överens om var den nya vägen ska gå. Nya vägar som byggs i skogsmark ersätts genom skogsnormen. Vi kommer också att behöva bygga arbetsvägar i ledningsgatan för att komma fram till stolplatserna. Byggnationen av dessa vägar omfattas av ledningsrätten.

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar om vad som gäller för just din väg kan du alltid kontakta våra kontaktpersoner.

Knut Arnesson, 0481-482 53
Tommy Persson, 0451-38 31 21