Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Regeringen har gett besked

Besked gällande koncessionsansökningarna för de planerade transmissionsnätsledningarna mellan Ekhyddan-Nybro och Nybro-Hemsjö har dröjt. I torsdags, 16 september 2021, meddelade regeringen slutligen sitt beslut.

Sträckan Ekhyddan-Nybro återvisas tillbaka till Energimarknadsinspektionen för en ny prövning vad gäller projektets påverkan på arter och habitat.

Sträckan Nybro-Hemsjö beviljas nätkoncession för en 420 kV luftledning. Regeringen lämnar ärendet till Energimarknadsinspektionen för att fastställa villkor för anläggning och underhåll av ledningen. Det betyder att nästa steg kan tas i projektet i planeringsfas.

Ledningarna Ekhyddan-Nybro respektive Nybro-Hemsjö är viktiga för nödvändiga förstärkningar av den nationella elinfrastrukturen i södra Sverige. De möjliggör också effektivt nyttjande av förbindelsen NordBalt mellan Nybro och Klaipeda i Litauen, vilket är särskilt viktigt för import till Sverige i tider av elunderskott. Ledningarna möjliggör också anslutning av upp mot 4000 MW havsbaserad vindkraft i södra Sverige.

Beslutet i korthet

Sträckningen Ekhyddan-Nybro: Ärendet återförvisas till Energimarknadsinspektionen för ny prövning. Anledningen är att Svenska kraftnät behöver komplettera påverkan på arter och habitat.

Sträckningen Nybro-Hemsjö: Regeringen beviljar Svenska kraftnät tillstånd för luftledning samt ger Energimarknadsinspektionen i uppdrag att fastställa eventuella villkor.