Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Välkomna på informationsmöten inför utskick av MUA och ersättningserbjudanden

Planeringen av den nya 400 kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö går vidare med utskick av markupplåtelseavtal (MUA) med ersättningserbjudanden under juni. Inför utskicket av markupplåtelseavtalen bjuder Svenska kraftnät in till informationsmöten där vi redogör för innehållet i avtalet och de principer som bestämmer den ekonomiska ersättningen.

Den 6 maj 2022 fattade Energimarknadsinspektionen beslut avseende villkor som gäller för byggnation och underhåll av den nya 400 kV-ledningen mellan Nybro och Hemsjö. Med villkoren för koncessionen beslutade kommer Svenska kraftnät nu att successivt skicka ut markupplåtelseavtal (MUA) och ersättningserbjudanden till berörda fastighetsägare. Eftersom vi ännu inte haft möjlighet att värdera intrånget på alla fastigheter kommer det arbetet att återupptas och pågå in på hösten 2022.

Välkomna på informationsmöten i juni och augusti!

Med anledning av utskicken av MUA och ersättningserbjudanden bjuder Svenska kraftnät in berörda fastighetsägare till informationsmöten där vi berättar mer om innehållet i avtalet och redogör för principer och normer som ligger till grund för den ekonomiska ersättningen.

Möten planeras i Hemsjö och Konga veckan efter midsommar samt Emmaboda och Nybro senare i augusti. Inbjudan går ut till samtliga berörda fastighetsägare, det gäller även det senare tillfället som erbjuds i augusti. En påminnelse om mötestillfällena i augusti kommer att skickas ut under slutet av sommaren.

Ni är välkomna på det mötestillfället som passar er bäst. Om ni inte kan komma på något av tillfällena är ni alltid välkomna att kontakta oss som arbetar i projektet med era frågor och funderingar.

 • Måndag 27 juni
  Hemsjö hembygdsgård
  Logen, Ordensvägen 4
  klockan 16.30-20.00

 • Tisdag 28 juni
  Konga, Folkets Hus
  Ronnebyvägen 8
  klockan 16.30-20.00

 • Måndag 22 augusti
  Emmaboda, Folkets hus
  Nygatan 8
  klockan 16.30-20.00

 • Tisdag 23 augusti
  Nybro, Kulturhuset Kristallen
  Storgatan 29
  klockan 16.30-20.00

Mötenas upplägg

Under informationsmötena kommer representanter från Svenska kraftnät att finnas på plats för att svara på era frågor. Mötena öppnas vid 16.30 och vid 17.00 kommer en presentation att hållas med fokus på villkoren i markupplåtelseavtalen och ersättningsprinciperna, men också om vad som händer i projektet framöver. Det bjuds på enklare fika.

 • 16.30 - 17.00 Vi hälsar er välkomna och svarar på era frågor
 • 17.00 - cirka 18.00 Presentation med fokus på MUA och ersättningar
 • 18.00 - 20.00 Fortsatt dialog med möjlighet att ställa frågor

Vi ser fram emot att träffa er och hoppas ni har möjlighet att närvara på något av mötestillfällena!

Markupplåtelseavtal (MUA) för upplåtandet av mark

När Svenska kraftnät har fått koncession från Energimarknadsinspektionen (Ei) tecknas ett markupplåtelseavtal (MUA) med berörda fastighetsägare. Genom att skriva på avtalet ger fastighetsägaren Svenska kraftnät tillåtelse att bygga ledningen på fastigheten enligt villkoren som anges i avtalet.

Markupplåtelseavtalet anger bland annat vilket utrymme inom fastigheten som upplåts. Det tydliggör också vad Svenska kraftnät som ledningsägare får göra inom fastigheten både när ledningen byggs och senare vid tillsyn och underhåll. Avtalet fastställer även vad man som fastighetsägare inte får göra i närheten av ledningen. Det kan till exempel handla om att man inte kan lägga ett upplag av virke under en ledning.

Ersättning till berörda fastighetsägare

När vi bygger en ny ledning ersätter vi fastighetsägaren för det intrång och den värdeminskning som ledningen orsakar. Ersättningen regleras i expropria­tions­lagen, samt i kompletterande normer och principer.

Lagen innebär att man som fastighetsägare ska ha samma ekonomiska ställning efter det att ledningen byggts, som före. I samband med att ledningen byggs får man en engångsersättning som i huvudsak består av intrångsersättning och ersättning för eventuell skog som måste avverkas. Tillsammans med markupplåtelseavtalet lämnas erbjudande om ersättning baserad på värdering utifrån Lantmäteriets normer och principer.

Läs mer om Svenska kraftnäts ersättningsprinciper på www.svk.se/ersattning.

Välkommen att kontakta oss om ni har frågor

Ni hittar alltid den senaste informationen på projektets webbplats. Har ni frågor är ni varmt välkommen att kontakta oss som arbetar i projektet:

Mats Danielsson
Kontaktperson
070-588 00 16
mats.danielsson@sweco.se

Lars Palmqvist
Mark- och ersättningsansvarig
010-475 80 66
lars.palmqvist@svk.se