Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fältbesök och utstakning av vinkelplatser i höst

I slutet av september och början av oktober fortsätter arbetet med att bestämma placering för cirka 40 vinkelstolpar. Vi undersöker terrängen vid de platser där stolparna planeras och markerar ut dess placeringar.

Vinkelstolpar är, som namnet antyder, den stolptyp som används där ledningen ändrar riktning och deras placeringar avgör därmed ledningens utformning. Att undersöka stolpplatserna och precisera vinkelstolparnas placeringar (utstakning) är ett viktigt moment innan vi kan fastställa ledningens sträckning i detalj. När vi valt samtliga vinkelplatser kan vi presentera en färdig sträckning, även kallad koncessionslinje, för den nya ledningen.

Vid beviljad koncession (tillstånd) planerar vi för grundligare markundersökningar som kan resultera i att ett antal stolpplaster behöver justeras något.

Hur går utstakningarna till?

Utstakningarna startar 21 september. Arbetslag om 2–3 personer besöker platserna för vinkelstolparna, studerar terrängen och markerar ut stolparnas placeringar med stakkäppar i marken. Stakkäpparna slås ned cirka 10 cm i marken och tas sedan bort i oktober, vecka 40. Vi kommer ta oss fram till fots i ledningsgatan och använda befintliga vägar.

Ingen skog kommer att påverkas av arbetet.

Vi börjar med att staka ut placering för de vinkelstolpar på de platser där vi har ett förordat sträckningsalternativ. De fastighetsägare som berörs av detta har vi informerat genom direktutskick.  

På delsträckan Odensala–Åslunda–Slåsta, där vi nyligen haft kompletterande samråd, sker ingen utstakning. Vi sätter heller inte ut stakkäppar i fornlämningsmiljöer eller åkermark som odlas. Där genomförs endast okulär besiktning. Som alltid beträder vi enbart de fastigheter där vi har tillstånd om förundersökning från länsstyrelsen alternativt regeringen, eller där fastighetsägaren har gett oss sitt medgivande.

Vid frågor

Fastighetsägare med fastigheter som berörs av utstakning har informerats i separata utskick.

Om du har frågor eller önskar lämna information som kan vara av betydelse för vårt fältbesök är du välkommen att höra av dig till Kajsa Pelttari på telefon 010-475 8474 eller e-post kajsa.pelttari@svk.se.