Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Odensala–Överby

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Nytt om projektet

Svenska kraftnät planerar för fortsatt arkeologisk utredning under 2024


Svenska kraftnät genomförde en arkeologisk utredning på er fastighet för den planerade ledningen mellan Odensala och Överby stationer under sommaren 2023.

Svenska kraftnät genomför arkeologisk utredning längs den planerade ledningen


Planering av den nya ledningen mellan Odensala - Överby fortsätter med arkeologisk utredning längs den föreslagna sträckningen. Under sommar och höst 2023 planerar Svenska kraftnät att genomföra en arkeologisk utredning längs sträckningen.

Koncessionsansökan är inskickad


Den 20 februari 2023 skickades koncessionsansökan för den föreslagna ledningssträckan mellan Odensala- Överby in till Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei kommer nu att handlägga ärendet och fattar sedan beslut om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Preliminär tidplan

Händelse  Tidpunkt
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ytterligare utredningar  2020 - 2022
Koncession Q1 2023
Byggstart Prel. 2025/2026
Drifttagning av ny ledning Prel. 2029/2030

Fakta om Odensala–Överby

Sträcka: Station Odensala i Sigtuna kommun–station Överby i Sollentuna kommun

Berörda kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Längd på sträckningsförslaget: cirka 26 km

Teknik: växelström, 400 kV

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet. Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Information om andra aktuella elförbindelser inom Storstockholm Väst:

www.svk.se/hamra-overby

www.svk.se/overby-beckomberga

Karta över Stockholmsområdet

Projektgrupp

Ställ en fråga om Odensala–Överby

Ställ din fråga så svarar vi så snart vi kan.