Hoppa till huvudinnehåll

Odensala – Överby

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Samråd om alternativ sträckning vid Håsta


Svenska kraftnät bjuder in till ett skriftligt kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken om en alternativ sträckning vid Håsta för den planerade 400 kV luftledningen mellan Odensala-Överby, i Sigtuna kommun, Stockholms län.

Framkomligheten en utmaning förbi Arlanda flygplats


Vi har fortsatta svårigheter att hitta en framkomlig sträckning förbi Arlanda flygplats och behöver därför fortsätta att utreda eventuell radiostörning vid flygplatsen. Mätningar är planerade till april–maj 2021. Först när dessa är genomförda och visar goda resultat kan vi gå vidare med att söka koncession för ledningen.

Nu tar vi fram en miljökonsekvensbeskrivning


Arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har startat. Där beskriver vi förutom föreslagen sträckning även hur den planerade luftledningen kan påverka natur-, kultur- och boendemiljön för de som bor i närheten samt förslag på hur vi minskar påverkan på omgivningen så mycket som möjligt.

Fakta om Odensala–Överby

Sträcka: Station Odensala i Sigtuna kommun – station Överby i Sollentuna kommun

Berörda kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Längd på sträckningsförslaget: cirka 26 km

Teknik: växelström, 400 kV

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsmnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet. Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Information om andra aktuella elförbindelser inom Storstockholm Väst:

www.svk.se/hamra-overby

www.svk.se/overby-beckomberga

Granskad