Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Odensala – Överby

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sigtuna och Sollentuna

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Odensala i Sigtuna och Överby i Sollentuna. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Nytt om projektet

Inmätningar av korsande luftledningar och vägar


För att fortsätta arbetet med sträckningsförslag och detaljprojektering behöver vi nu genomföra inmätningar längs utredningskorridoren. Vi kommer att mäta in mindre korsande luftledningar och vägar med ett handhållet GPS-instrument. Arbetet kommer att utföras av Sweco på uppdrag av Svenska kraftnät under vecka 17, den 25-29 april.

Planer för koncessionsansökan


Under andra halvan av 2021 arbetade Svenska kraftnät med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den framtagna sträckan mellan Odensala och Överby. Under arbetets gång höjdes kraven på utredningar kopplat till påverkan på luftfarten och i detta fall Swedavias anläggningar vilket föranlett ytterligare fördjupade utredningar. I nuläget planeras inskick av koncessionsansökan till andra kvartalet år 2022.

Information om förlängningsärende inom området


När den planerade 400 kV ledningen (CL61) är byggd och driftsatt ersätter den en 220 kV-ledning (KL42 S4-7) som redan finns i området mellan Odensala och Överby. Eftersom tillståndet för 220 kV-ledningen är gammalt måste tillståndet förnyas hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

Fakta om Odensala–Överby

Sträcka: Station Odensala i Sigtuna kommun – station Överby i Sollentuna kommun

Berörda kommuner: Sigtuna, Upplands Väsby och Sollentuna

Längd på sträckningsförslaget: cirka 26 km

Teknik: växelström, 400 kV

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsmnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet. Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Information om andra aktuella elförbindelser inom Storstockholm Väst:

www.svk.se/hamra-overby

www.svk.se/overby-beckomberga

Projektgrupp

Ställ en fråga om Odensala - Överby

Ställ din fråga så svarar vi så snart vi kan.
Granskad