Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fortsatt utredning efter avslutat samråd om flera utredningskorridorer

Som en del av samrådsprocessen med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet hade vi öppna hus i mars för att informera om våra planer och ta emot synpunkter på alternativa utredningskorridorer. Nu när det första samrådet är avslutat fortsätter vi vår utredning för att välja en korridor att gå vidare med.

De skriftliga synpunkter som kommit in till oss under samrådstiden, och våra kommentarer till dem, sammanställer vi nu i en samrådsredogörelse. Därefter samråder vi åter igen med berörda för att få in synpunkter på ett utbyggnadsförslag.

När samrådsredogörelsen är klar i juni publicerar vi den här på webben och skickar vi till Länsstyrelsen. Det innebär att du som lämnat en synpunkt inte kommer att få ett enskilt svar via brev eller e-post.

Samråd om ett utbyggnadsförslag planeras till vintern 2018

Ett andra samråd om en föreslagen utredningskorridor planerar i slutet av 2018. Inom denna korridor ska sedan elförbindelsens sträckning planeras inom. Vi väljer den utredningskorridor som vi bedömer vara lämpligast och som på minsta sätt påverkar miljön.

I ett nytt samrådsunderlag beskriver vi sträckningsförslaget och hur elförbindelsen kan påverka omgivningarna, både under byggtiden och drift. Där beskrivs också vad vi kan göra för att minska eventuell påverkan.