Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsredogörelsen klar i september

Det första samrådet med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelsen, övriga myndigheter och intresseorganisationer är avslutat. Just nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in. Svenska kraftnäts kommentarer på dessa finns med i den samrådsredogörelse som färdigställs och publiceras på Svenska kraftnäts webbplats i september. Det innebär att du som lämnat en synpunkt inte kommer att få ett enskilt svar via brev eller e-post.

Fortsatt inventering och undersökning

Efter att samrådsredogörelsen är publicerad kommer vi att arbeta fram en utredningskorridor med ett sträckningsförslag. Vi väljer den utredningskorridor som vi bedömer vara lämpligast avseende driftsäkerhet och påverkan på natur-, kultur- och boendemiljön.

Efter detta kommer natur- och kulturmiljön att inventeras under vår/sommar 2018. Därför kommer vi under hösten att skicka ut avtal om medgivande till förundersökning till berörda fastighetsägare. Fältundersökningarna utförs efter att vi genom dessa avtal fått tillträde till marken.

Samråd 2 planeras i slutet av 2018

Utredningskorridoren med sträckningsförslag tillsammans med inventeringarna kommer att presenteras i ett samrådsunderlag. Det underlaget kommer sedan att ligga till grund för samråd 2 som planeras i slutet av 2018 där ni återigen får lämna synpunkter.

I samrådsunderlaget inför samråd 2 kommer vi att beskriva hur elförbindelsen kan påverka omgivningarna, både under byggtiden och efter drifttagning samt vad vi kan göra för att minska eventuell påverkan.

Mer information kring vår utbyggnadsprocess se; http://www.svk.se/natutveckling/utbyggnadsprocessen/