Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu är samrådet avslutat

Den 22 november avslutades samråd om ett sträckningsförslag. Nästa steg i projektet är att bemöta samtliga yttranden som kommit in, välja en sträckning och därefter ansöka om koncession (tillstånd) till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Nu har vi avslutat samråd om ett sträckningsförslag där allmänheten, berörda kommuner, myndigheter och andra intressenter kunnat lämna sina synpunkter på ett sträckningsförslag. Förslaget innebär en kombination av luftledning och kabel i mark för 400 kV (kilovolt) längs en sträcka på cirka 17 km.

Samtliga yttranden bemöter vi i en samrådsredogörelse

Tack för alla de yttranden vi fått in under samrådsperioden. Nästa steg är att bemöta dessa och sammanställa detta i en samrådsredogörelse. Det betyder att du som lämnat in ett yttrande inte kommer att få ett personligt svar. Samrådsredogörelse syftar till att beskriva samrådets genomförande, vad som framkommit och redogöra för resultatet av Svenska kraftnäts ställningstagande avseende inkomna yttranden. Därutöver redogör den för hur utformningen av Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) utvecklas och avgränsas utifrån inkomna synpunkter. Samrådsredogörelsen kommer att publiceras här på webben under våren 2021.

Ansökan om koncession planeras till sommaren 2021

Under 2021 startar arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer att beskriva den sträckning vi kommer att föreslå samt, hur den planerade elförbindelsen kan påverka natur-, kultur- och boendemiljön, samt förslag på hur vi minskar påverkan på omgivningen så mycket som möjligt. MKB:n kommer att vara en del av den ansökan vi skickar till Ei till sommaren 2021.