Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Överby–Beckomberga

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Nytt om projektet

Svenska kraftnät genomför markundersökningar


Sträckan mellan Överby och Kronåsen planerar vi att bygga med luftledning.

Koncessionsansökan är inskickad


I december 2023 skickades koncessionsansökan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) för den föreslagna ledningssträckan mellan stationerna Överby och Beckomberga. Elförbindelse Överby-Beckomberga är en del av förstärkningen av Stockholmsregionen. Ei kommer nu att handlägga ärendet och fattar sedan beslut om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Luftledning och kraftledningsstolpar i skymningsljus

Samrådsperioden är nu avslutad


Den 27 september avslutades det kompletterande avgränsningssamrådet för delsträckan Mulltorp-Kronåsen. Nästa steg i projektet är att sammanställa alla yttranden i en samrådsredogörelse och därefter ta fram en ansökan om koncession (tillstånd) till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Illustration över sträckan

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd om flera utredningskorridorer 2017
Kompletterande samråd om två tillkommande utredningskorridorer för luftledning samt två delsträckor för markkabel 2018
Förprojektering och natur- och kulturinventeringar 2019
Samråd om sträckningsförslag 2020
Samråd om sträckningsförslag 2021
Samråd om sträckningsförslag 2023
Energimarknadsinspektionen (Ei) behandlar ansökan om koncession (tillstånd) 2023/2025
Byggstart  Prel. 2027
Drifttagning av ny ledning Prel. 2029

Fakta om Överby–Beckomberga

Sträcka: station Överby i Sollentuna – station Beckomberga i Stockholm

Berörda kommuner: Järfälla, Sollentuna och Stockholm

Längd utredningsområde: cirka 17 km

Teknik: växelström, 400 kilovolt (kV)

 

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Karta

Bild över sträckan

Projektgrupp

Ställ en fråga om Överby–Beckomberga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Översiktskarta för Stockholmsområdet

Översiktskarta för Stockholm

Granskad