Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Överby–Beckomberga

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Nytt om projektet

Skriftligt kompletterande samråd för delsträcka Mulltorp-Kronåsen, del av Överby-Beckomberga


Svenska kraftnät bjuder härmed in till ett skriftligt kompletterande samråd gällande den planerade 400 kV-ledningen mellan station Överby i Sollentuna kommun och Beckomberga i Stockholms stad. Samrådet gäller ett delvis justerat sträckningsalternativ mellan Mulltorp och Kronåsen. De ändrade förutsättningarna redogörs för i samrådsunderlaget.

Nu finns samrådsredogörelsen från avgränsningssamråd 2020/2021 att läsa


Samrådsredogörelsen för den planerade 400 kV-luftledningen mellan Överby station i Sollentuna kommun och Beckomberga station i Stockholms stad finns nu att läsa.

Svenska kraftnät planerar för kommande markundersökningar


Förutsättningarna för ledningens sträckning utreds fortfarande tillsammans med Vattenfall Eldistribution och Trafikverket.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Samråd om flera utredningskorridorer 2017
Kompletterande samråd om två tillkommande utredningskorridorer för luftledning samt två delsträckor för markkabel 2018
Förprojektering och natur- och kulturinventeringar 2019
Samråd om sträckningsförslag 2020
Samråd om sträckningsförslag 2021
Samråd om sträckningsförslag 2023
Energimarknadsinspektionen (Ei) behandlar ansökan om koncession (tillstånd) 2023/2025
Byggstart  Prel. 2027
Drifttagning av ny ledning Prel. 2029

Fakta om Överby–Beckomberga

Sträcka: station Överby i Sollentuna – station Beckomberga i Stockholm

Berörda kommuner: Järfälla, Sollentuna och Stockholm

Längd utredningsområde: cirka 17 km

Teknik: växelström, 400 kilovolt (kV)

 

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Karta

Övesiktsbild (.jpg) Öppnas i nytt fönster

Klicka på bilden för större format.

Projektgrupp

Ställ en fråga om Överby–Beckomberga

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.

Översiktskarta för Stockholmsområdet

Översiktskarta för Stockholm

Granskad