Hoppa till huvudinnehåll

Överby – Beckomberga

Följ projektet via

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Transmissionsnätet förstärks mellan Sollentuna och Stockholm

Vi planerar en ny elförbindelse i västra Stockholm mellan transmissionsnätsstationerna Överby i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm. Det är en av många förstärkningar som vi gör av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Om projektet

Kompletterande samråd för passage Barkarby


Svenska kraftnät bjuder in till ett kompletterande skriftligt samråd om alternativa sträckningar för passage Barkarby i kommunerna Järfälla och Stockholms stad, för den planerade 400 kV-ledningen mellan Överby-Beckomberga.

Skriftliga svar från informationsmötet 20 oktober


Samtliga svar på de frågor som vi inte hann besvara under det digitala informationsmötet i oktober hittar du här på webben.

Nu är samrådet avslutat


Den 22 november avslutades samråd om ett sträckningsförslag. Nästa steg i projektet är att bemöta samtliga yttranden som kommit in, välja en sträckning och därefter ansöka om koncession (tillstånd) till Energimarknadsinspektionen (Ei).

Fakta om Överby–Beckomberga

Sträcka: station Överby i Sollentuna – station Beckomberga i Stockholm

Berörda kommuner: Järfälla, Sollentuna och Stockholm

Längd utredningsområde: cirka 17 km

Teknik: växelström, 400 kilovolt (kV)

 

En del av projektet Storstockholm Väst

Storstockholm Väst är benämningen på flera förstärkningar av transmissionsnätet i de västra delarna av Stockholm där flera 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser för att höja kapaciteten i elnätet.  Tillsammans med flera andra nätförstärkningar som planeras och pågår i Stockholmregionen, bidrar Storstockholm Väst att upprätthålla driftsäkerheten och därmed trygga Stockholms elförsörjning i takt med att regionen växer.

Granskad