Hoppa till huvudinnehåll

Skanstull Station

Följ projektet via

Elnätet förstärks i Stockholm

En ny station i transmissionsnätet växer fram i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad, strax söder om Södermalm. Stationen är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Elnätet förstärks i Stockholm

En ny station i transmissionsnätet växer fram i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad, strax söder om Södermalm. Stationen är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät för att möta det växande behovet av el.

Illustration fasad 191121_webb.jpg

En visualisering över hur stationsbyggnaden i Mårtensdal kommer att se ut. Stationsområdet ligger intill Fryshuset och är på grund av platsbrist begränsat till 63 x 24 meter.

Bygget av Skanstull station går in i nästa fas


Svenska kraftnät går nu in i nästa fas i byggandet av Skanstull station, den nya transmissionsnätsstationen i Mårtensdal i Hammarby Sjöstad. Skanstull station är en av flera förstärkningar av Stockholmsregionens elnät.

Se bildserie från byggnationen i Mårtensdal


Sedan byggstarten i januari 2020 har markförberedande arbeten utförts där entreprenören bland annat sprängt bort berg och gjutit betongplatta. Nu har byggnationen av stationshuset, som till viss del byggs under mark för att bespara yta, startat.

Bullrande byggarbeten under sommaren fram till september


Vi har tidigare informerat om sommarens sprängningar vid arbetsområdet i Mårtensdal. Vi behöver nu byta arbetsmetod vilket innebär att bullrande arbeten kommer att pågå en längre tid.

Tidplan

Händelse Tidpunkt
Byggstart Januari 2020
Drifttagning Våren 2023

En del av projektet Stockholms Ström

Stockholmsregionens elberoende ökar. Elnätet förstärks och förnyas för att möta framtidens behov av säkra elleveranser. Svenska kraftnät har tillsammans med Vattenfall och Ellevio föreslagit en helt ny struktur för regionens elnät i ett femtiotal projekt. Dessa samordnas genom projekt Stockholms Ström. Vi bygger nya markkablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer.

Granskad