Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Informationsmöten skjuts upp med anledning av coronaviruset

Under våren planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra om det planerade förnyelsearbetet och hur det kan påverka berörda fastighetsägare. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra mötena som planerat. Därför senareläggs mötena tills läget har förbättrats.

Nya datum skickas ut så snart bedömningen är att möten av denna sort kan hållas utan risk för gemenemans hälsa. De osäkra omständigheterna gör att det i nuläget inte går att säga när det kan bli.

Vi beklagar givetvis detta och hoppas kunna hålla informationsmöten inom en snar framtid. Vi i projektet finns precis som alltid tillgängliga för att besvara era frågor och kan nås antingen på telefon eller e-post. Vi ber i första hand höra av er till vår kontaktperson Peter Lojander, 073-038 60 19 eller 

Kontakt tas med fastighetsägare där stolpar placeras

Efter sommaren kommer Svenska kraftnät att kontakta fastighetsägare där stolpar är planerade att placeras. Det finns då möjlighet att lämna eventuella önskemål om stolparnas placeringar. Flera faktorer som byggbarhet, naturvärden och markförhållanden behöver också beaktas, men förhoppningen är att hitta stolpplatser som både är lämpliga för fastighetsägare och som är byggtekniskt acceptabla. 

Projektet går vidare enligt plan

I övrigt fortsätter arbetet som planerat och den övergripande tidplanen är alltjämt att byggstarten ska ske 2026. Med start under senare delen av maj görs kultur- och naturvärdesinventeringar i fält. Biologer och arkeologer undersöker då ledningssträckan efter natur- och kulturvärden att beakta under ombyggnationen. Personalen tar sig runt med bil och går till fots i ledningsgatan. Inventeringarna pågår in i juni. Markundersökningar är planerade att utföras under våren/sommaren 2021. Då används borrbandvagnar för att avgöra markens förhållande i syfte att bestämma var och hur fundamenten ska byggas. Mer information skickas ut inför det arbetsmomentet.

Byggnationen startar sedan 2026 och går till så att fundamenten byggs medan den befintliga ledningen är i drift. De nya stolpplasterna kan därför inte placeras precis där stolparna är belägna idag. Generellt förskjuts stolparnas placeringar runt 10-15 meter i ledningens längdriktning och anläggs antingen framför eller bakom nuvarande placering. Förskjutningar på bredden undviks och ledningens sträckning blir i princip densamma som idag, även om det på enstaka platser kan blir nödvändigt med viss förskjutning på bredden. När fundamenten är byggda monteras stolparna. Den befintliga ledningen tas sedan ur drift för resningen av stolparna och lindragningen. När den nya ledningen är i drift 2027 kan den ålderstigna ledningen rivas. I samband med rivningen tas gamla fundament upp och marken återställs.