Hoppa till huvudinnehåll

Skogssäter-Kilanda

Följ projektet via

Ålderstigen ledning förnyas mellan Skogssäter och Kilanda

400 kV-ledningen mellan stationerna Skogssäter och Kilanda är ålderstigen och förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Om projektet

Ålderstigen ledning förnyas mellan Skogssäter och Kilanda

400 kV-ledningen mellan stationerna Skogssäter och Kilanda är ålderstigen och förnyas för att fortsatt kunna leverera en trygg och säker elförsörjning i regionen.

Om projektet

Nytt om Skogssäter-Kilanda

Välkomna med era synpunkter om preliminära stolpplaceringar


Svenska kraftnät har tagit fram en preliminär stolpplacering för förnyelsen av Skogssäter-Kilanda och skickat informationsbrev till berörda fastighetsägare om detta. Vi vill gärna komma i kontakt med er för att få synpunkter om stolpplaceringen samt tillfartsvägar och eventuell övrig information som vi kan ha nytta av i projektet.

Informationsmöten skjuts upp med anledning av coronaviruset


Under våren planerade Svenska kraftnät att genomföra lokala informationsmöten för att redogöra om det planerade förnyelsearbetet och hur det kan påverka berörda fastighetsägare. Med hänsyn till coronaviruset covid-19 gör Svenska kraftnät bedömningen att det inte är lämpligt att genomföra mötena som planerat. Därför senareläggs mötena tills läget har förbättrats.

Fakta om  projektet

Mellan transmissionsnätsstationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och Kilanda i Ale kommun går idag en 400 kV kraftledning som är drygt 60 år gammal, och innan förnyelsen är genomförd hinner bli närmare 70 år. Klimatet med sältan från havsvindarna har gjort att ledningarna på västkusten slits snabbare än i övriga delar av landet och har nu nått skick där de behöver ersättas för att fortsatt kunna vara funktionsdugliga och leverera enligt kraven för driftsäkerhet. Förnyelsen görs genom att en ny 400 kV-ledning byggs mellan stationerna, i samma sträcka som idag. När den nya ledningen är tagen i drift rivs den gamla

Teknik: 400 kV växelström luftledning
Längd: 43 km
Kommuner: Trollhättan, Lilla Edet och Ale
Län: Västra Götaland

 

Tidplan

 

Händelse Tidpunkt
Dialog med kommuner och länsstyrelser Våren 2020
Informationsmöten närboende och allmänhet Våren 2020
Inventeringar natur- och kulturvärden Våren och sommaren 2020
Projektering och förberedande arbeten 2020-2025
Byggstart 2026
Drifttagning av ny ledning 2027
Rivning av befintlig ledning 2027

Transmissionsnätet på västkusten förnyas

Stora delar av transmissionsnätet på västkusten är ålderstiget och behöver förnyas för att fortsatt kunna leverera en säker och pålitlig elförsörjning i sydvästra Sverige, inklusive storstäderna Malmö och Göteborg. Sammanlagt ska ca 40 mil transmissionsnätsledningar förnyas de närmsta åren, från Skogssäter utanför Trollhättan ner till Sege utanför Malmö. Detta projekt är en del i det omfattande förnyelsearbetet.