Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Följ projektet via

Efter samråd med berörda fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet, har vi valt en sträckning som vi har fått tillstånd (koncession) för.

Så har samrådsprocessen gått till

Samrådsprocessen inleddes i maj 2015 med att informera om våra planer och ta emot synpunkter. I det samrådsunderlag som skickades till berörda fastighetsägare, myndigheter och kommuner, beskrev vi flera alternativa utredningskorridorer för den nya elförbindelsen och hur de kan påverka omgivningen. Informationen presenterades också vid två öppna hus där berörda fastighetsägare och allmänhet kunde få svar på sina frågor och lämna synpunkter. Utifrån de synpunkter som kom in, fortsatte utredningen med  att välja en utredningskorridor för det fortsatta arbetet.

Samråd om ett utbyggnadsförslag skedde sommaren 2016 i samband med att vi skickade ut information och höll ytterligare ett öppet hus. Därefter studerade vi sträckningen och inventerade natur- och kulturmiljön mer ingående. Från resultatet av förundersökningar och inkomna synpunkter under samrådet valdes en sträckning som vi sökte tillstånd (koncession) för hos Energimarknadsinspektionen. I april 2019 meddelade Regeringen om koncession.

Tidigare information inför och under samrådet

Inbjudan till samråden skedde via annonsering och utskick till berörda fastighetsägare, länsstyrelsen, kommuner, myndigheter,intresseorganisationer med flera. Öppna hus genomfördes i samband med samråd.

Läs mer om samrådsprocessen här