Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektering längs den föreslagna sträckningen

Från mars till september kommer vi att projektera längs den föreslagna sträckningen för ledningen. Visst arbete kan även förekomma även under senare delen av hösten. Inmätningar och markundersökningar görs för att kunna bestämma en exakt placering för ledningen och dess stolpar.

Arbetet utförs av projektörer och geotekniker från Rejlers och Ramböll.

Inmätningar av omgivningen inleder projekteringen

Med olika mätinstrument görs inmätningar för att få mer information om markens lutning och vad som finns i omgivningen som exempelvis vattendrag, diken, befintliga vägar och luftledningar.

Provborrningar för att undersöka marken

Ledningens stolpar kommer att stå på jordfundament som grävs ner i marken eller bergfundament som placeras ovanpå fast berg. Valet av fundament beror på vilken typ av mark som finns vid varje stolpplats, såsom lera, sand eller berg.

För att kunna välja rätt typ av fundament för varje stolpe behöver vi undersöka marken med en mindre borrmaskin, en så kallad borrvagn. På varje plats borras ett eller flera hål på cirka 5 centimeter i diameter som sedan fylls med jord.

Så kan omgivningen påverkas

Borrningsarbetet utförs under våren med start i mitten av mars och kommer att pågå under cirka 15 arbetsdagar på vardagar mellan klockan 7 och 19. Arbetet kommer också att medföra ett visst oljud för de som vistas i närheten.

Där det behövs kan vi behöva ta bort kvistar från träd, röja sly och fälla träd för att kunna nå den plats som ska undersökas med borrvagnen. Vi är måna om att undvika skador så mycket som möjligt. Arbetet genomförs inom ramen för medgivande om förundersökning (MFÖ) som vi har tecknat med varje fastighetsägare.

Kontakta oss

Johan Lindström
Projektledare projektering, Rejlers
072-402 27 46
johan.lindstrom@rejlers.se

Anna Meder
Projektledare, Svenska kraftnät
010-475 83 51
anna.meder@svk.se