Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen. Säkerhetsskydd upprätthålls via säkerhetsskyddsåtgärderna informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) på riksdagens webbplats (nytt fönster)

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) riksdagens webbplats (nytt fönster)

Svenska kraftnäts roll och ansvar

Svenska kraftnät är sektorsansvarig myndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd. Vi ger rådgivning, utövar tillsyn och genomför registerkontroller på personer som är verksamma i säkerhetsklassade tjänster inom elförsörjningen.

Som sektorsansvarig myndighet har Svenska kraftnät föreskriftsrätt vilket innebär att vi utfärdar föreskrifter om säkerhetsskydd till elförsörjningen.

Elförsörjningens aktörers ansvar

Aktörerna inom elförsörjningen ansvarar för att följa Svenska kraftnäts föreskrifter samt vidta åtgärder för att skydda sin verksamhet. Åtgärderna handlar bland annat om att:

  • genomföra säkerhetsskyddsanalys för att identifiera skyddsvärda resurser samt hot och risker mot dessa
  • se till att säkerhetsprövning genomförs innan anställning/anlitande av personal som kommer ta del av information och/eller beviljas tillträde till verksamhet som rör Sveriges säkerhet
  • förhindra röjande av information som rör Sveriges säkerhet, och
    hålla obehöriga utanför verksamhet som rör Sveriges säkerhet.
Granskad