Hoppa till huvudinnehåll

Examensarbeten

Vi erbjuder studenter att göra examensarbeten med oss. Normalt motsvarar arbetet 30 högskolepoäng.

Utförda examensarbeten publiceras löpande nedan.

Genomförda examensarbeten

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Detektering av mekaniska fel på frånskiljare genom signalbehandling av strömmen vid manövrering (PDF)

2020-08-12 7137 KB
An approach for detecting potential market anomalies in the balancing power market (PDF)

2019-12-20 1312 KB
Statistical modeling of stochastic (PDF)

2019-11-12 2385 KB
Ekonomisk kartläggning av teknologier som potentiellt skulle kunna leverera reserverna FCR och aFRR (PDF)

2019-07-31 3355 KB
Teknisk utvärdering av befintliga och potentiella teknologier för automatisk frekvensreglering i det svenska elnätet (PDF)

2019-06-30 1740 KB
Statistisk modellering av vindkraftsobalanser i Sveriges elområden (PDF)

2019-06-29 3537 KB
Battery Energy Storage Systems as an alternative to gas turbine for the fast active disturbance reserve (PDF)

2018-10-16 11942 KB
A machine-learning approach to estimating the performance and stability of the electric frequency containment reserves (PDF)

2018-08-27 1877 KB
Uppskattning av nollföljdsimpedansen hos trefas krafttransformatorer med utjämningslindning (PDF)

2018-08-16 14306 KB
Empirisk studie av nollföljdsimpedansen hos transformatorer utan deltalindning (PDF)

2018-08-16 3840 KB
The effects of backlash on the frequency stability in a hydro based power system (PDF)

2018-07-12 19003 KB
Economic compensation models for national transit in regional grids (PDF)

2017-11-20 926 KB
Granskning av möjligheter att påverka effektförlusterna på det svenska stamnätet (PDF)

2017-06-28 986 KB
Line Loss Prediction Model (PDF)

2016-10-10 2643 KB
Kartläggning av frekvensreglering i det nordiska synkrona kraftsystemet (PDF)

2016-08-10 1983 KB
Vidareutveckling av metod för bedömning av miljöpåverkan i samhällsekonomiska analyser vid investeringar i det svenska elstamnätet (PDF)

2016-06-30 1589 KB
Tillståndsbedömning av krafttransformatorer i stamnätet (PDF)

2016-06-10 1166 KB
Strömbegränsare i synkrongeneratorer (PDF)

2016-05-18 4565 KB
Utveckling av analysmetod för tillståndskontrollmätningar av frånskiljande brytare i stamnätet (PDF)

2015-09-11 4540 KB
Förbrukningsflexibilitetens potential och påverkan på kraftsystemet - Med fokus på automatisk frekvensreglering genom styrning av kylskåp (PDF)

2015-09-09 1599 KB
Granskad