Elmarknadsdirektivet

Elmarknadsdirektivet ska skapa integrerade, konkurrensutsatta, konsumentorienterade, flexibla och rättvisa elmarknader i unionen. Det ska säkerställa överkomliga och transparenta energipriser och energikostnader för konsumenterna, en hög grad av försörjningstrygghet och en övergång till ett hållbart koldioxidsnålt energisystem.

Elmarknadsdirektivet innehåller bland annat bestämmelser om konsumentskydd, drift av distributionssystem, uppgifter för systemansvariga för överföringssystem och tillsynsmyndigheter.

Elmarknadsdirektivet implementeras i Sverige i huvudsak i ellagen. Ellagen har ännu inte reviderats i linje med elmarknadsdirektivet från 2019.

Granskad