Förhandstilldelning av kapacitet (FCA)

FCA innehåller riktlinjer om kapacitetstilldelning mellan elområden på förhandsmarknaderna, bland annat inrättandet av en gemensam metod för att bestämma långsiktig kapacitet mellan elområden, inrättandet av en gemensam europeisk tilldelningsplattform samt villkor för hantering av långsiktiga överföringsrättigheter.

Villkor för hantering av långsiktiga överföringsrättigheter innebär tydlig tilldelning av rättigheter till kapacitet i förväg – antingen fysiskt eller finansiellt.

Ikraftträdande

Den 17 oktober 2016

Svenska kraftnäts arbete med FCA

Ei har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om att inte behöva ställa ut långsiktiga överföringsrättigheter. Det här innebär också att Svenska kraftnät inte träffas av alla krav som följer av FCA.

FCA innehåller bestämmelser som fastställer att Svenska kraftnät som systemansvarig för överföringssystem antingen själv eller tillsammans med berörda systemansvariga för överföringssystem ska ta fram metoder och villkor. Dessa ska sedan godkännas av antigen Ei eller ACER.

Pågående och godkända metoder/villkor:

Artikel Ärende Status
Artikel 10 Kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för Hansa Pågående
Artikel 61 Kostnader för att säkerställa garanterad kapacitet och ersättning för långsiktiga överföringsrättigheter Pågående
     
Artikel 10 Kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för Baltikum Avslagen
Artikel 10 Kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för Norden Godkänd
Artikel 17  Metod för tillhandahållande av produktions- och lastdata Godkänd
Artikel 18 Metod för gemensam nätmodell Godkänd
Artikel 30 Säkerställande av risksäkringsprodukter Godkänd
Artikel 49 och 59 Förslag till uppsättning av krav och till inrättandet av den gemensamma tilldelningsplattformen samt fördelning av kostnader för att inrätta, utveckla och driva den gemensamma tilldelningsplattformen Godkänd
Artikel 51 (1) Ansökan om godkännande av förslag till harmoniserade regler för tilldelning av långsiktiga överföringsrättigheter Godkänd
Artikel 57 Metod för fördelning av intäkter från överbelastning Godkänd
Granskad