Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tiden för det här evenemanget har passerat

Webbinarium om åtgärder för att stödja prissäkringsmarknaden

Svenska kraftnät håller ett webbinarium om utveckling av åtgärder till stöd för prissäkring på den svenska elmarknaden.

Praktisk information

  • Digital mötesplats: Webbinariet hölls via Quickchannel.
  • Tidpunkt: 29 april 2022, 13.30 - 15.30 CET
  • Målgrupp: Aktörer på och intressenter av den svenska elmarknadennter
  • Språk: Svenska

Svenska kraftnät undersöker för närvarande åtgärder för att stödja prissäkringsmarknaden och håller nu ett webbinarium för intressenter om detta.

Under webbinariet presenterar Svenska kraftnät aktuell status för arbetet och relaterade processer. Berörda intressentgrupper kommer ges möjlighet att framföra synpunkter och förslag till det fortsatta arbetet.

Bakgrund

Om stöd till prissäkringsmarknaden

Enligt förordningen om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA GL) har tillsynsmyndigheten i respektive medlemsstat, åtminstone vart fjärde år, att bedöma huruvida förhandsmarknaderna ger tillräckliga möjligheter till prissäkring i berörda elområden. Den senaste analysen av de nordiska elområdena skedde 2020-2021.

Energimarknadsinspektionen (Ei) och dess finska motsvarighet (EV) beslutade i början av mars att lämna över beslutet till ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) avseende på vilket sätt transmissionsnätsoperatörerna (TSO:erna) i Sverige och Finland ska stödja prissäkringsmarknaderna.

ACER står nu inför valet att fatta beslut om Svenska kraftnät respektive Fingrid endera ska utfärda överföringsrättigheter enligt FCA förordningen eller om andra produkter för gränsöverskridande prissäkringar ska göras tillgängliga för elmarknadens aktörer. Inför beslutet håller ACER en digital workshop för på engelska elmarknadens aktörer. Workshopen hålls den 11 april 2022 kl. 14-15:30 CET.

Mer information om workshop och föranmälan finns på eventsidan på ACERS webbplats: ACER public workshop on the ACER decision on cross-zonal hedging opportunities on the Finnish-Swedish bidding zone borders

Svenskt pilotprojekt planeras

Parallellt med arbetet hos ACER arbetar Svenska kraftnät fram åtgärder som skulle kunna implementeras inom ett pilotprojekt avseende svenska elområden i närtid.

Detta webbinarium syftar dels till att presentera aktuell status i processen med ACER, dels till att ge berörda intressentgrupper möjlighet att bidra till utformningen av pilotprojektet.

Kontakt

Vid frågor till Svenska kraftnät, kontakta Kaj Forsberg: kaj.forsberg@svk.se