Systemutvecklingsplan

Systemutvecklingsplanen är ett långsiktigt plandokument som lägger fokus på utvecklingen av framtidens kraftsystem. Planerna ger en överblick över kraftsystemets utmaningar och pågående arbete för att möta samhällets behov av el.

Systemutvecklingsplan 2020-2029

Systemutvecklingsplan 2020-2029 ger en statusuppdatering om läget i kraftsystemet och följer upp vad som hänt de senaste två åren. Den sammanfattar även kraftsystemets utmaningar samt vilket arbete som pågår för att möta dem och innehåller också den tioåriga nätutvecklingsplanen för perioden 2020–2029.

Systemutvecklingsplan 2020–2029 - En statusuppdatering om läget i kraftsystemet (pdf, 26,3 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

10-year development plan 2020-2029 (pdf, 4 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Tidigare Systemutvecklingsplaner

Systemutvecklingsplan 2018-2027 redogör för hur Svenska kraftnät ser på utmaningarna som kraftsystemet står inför, men pekar även på möjliga lösningar. Den bygger vidare på Nätutvecklings­planen som Svenska kraftnät publicerade i slutet på 2015, men breddar perspektivet till att utöver nätutveckling även omfatta frågor relaterade till driftförut­sättningar och marknadsutformning

Systemutvecklingsplan 2018–2027 - Mot ett flexibelt kraftsystem i en föränderlig omvärld (pdf, 4,3 MB, nytt fönster) (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Planerna riktar sig till större transmissionsnätskunder och balansansvariga, större leverantörer av tjänster till Svenska kraftnät samt myndigheter och departement. 

Granskad