Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)
 • Aktörer välkomnas med inspel kring föreslagen modell av åtgärder till stöd för prissäkringsmarknaden 

  Svenska kraftnät jobbar för att öka likviditeten på prissäkringsmarknaden. Genom en referensgrupp, innehållande marknadsaktörer, har dialog förts om bland annat utformning av det koncept som tagits fram. Nu öppnar affärsverket upp för alla aktörer på marknaden att skicka in frågor, ge kommentarer och egna inspel kring den föreslagna modellen. Modellen ska ligga till grund för den piloten som planeras starta vid årsskiftet 2022/2023.
 • Mer handelskapacitet tillgänglig på intradagen när virtuellt elområde införs 

  Svenska kraftnät har ansökt om att införa så kallat virtuellt elområde mellan SE3, DK1 och NO1 i intradagsmarknaden. Syftet är att optimera handelskapacitet på intradagsmarknaden mellan områdena. Förslaget är en av flera åtgärder Svenska kraftnät arbetar med, för att på kort sikt öka den kapacitet som görs tillgänglig för marknaden, till dess att Norden inför flödesbaserad metod för kapacitetsberäkning och - tilldelning.
 • Svenska kraftnät redogör för ytterligare åtgärder som ökar överföringskapaciteten 

  I rapporten Så arbetar vi för att öka överföringskapaciteten, kortsiktiga åtgärder, kvartal 2, 2022, beskriver Svenska kraftnät åtgärder som påverkar handelskapaciteten den kommande treårsperioden. Det handlar bland annat om en ny stödtjänst för spänningsreglering.
 • Svenska kraftnät undersöker möjligheterna till flexibelt effektuttag 

  Svenska kraftnät jobbar intensivt med att skapa förutsättningarna för de stora industrietableringar som är planerade längs med Norrlandskusten. Men att bygga elnät tar tid och Svenska kraftnät strävar efter att möjliggöra snabbare utbyggnad. Svenska kraftnät inleder därför en förstudie för ökat effektuttag baserat på drifttillstånd (dynamisk effekttilldelning).
 • Europeisk rapport tydliggör underlag för beslut om kommande elområdesöversyn 

  Idag presenterar ENTSO-E en rapport om det ytterligare underlag som tagits fram till ACER inför beslut om alternativa elområden att utreda i kommande elområdesöversyn.
 • Stamnätsoperatörerna runt Östersjön samarbetar kring effekttillräcklighet 

  Ledarna för stamnätsoperatörerna (TSO-erna) runt Östersjön träffades i Tallinn den 28 juni för att diskutera effektsituationen i regionen. Avbrott i gasleveranser och elhandel med Ryssland till följd av kriget i Ukraina har väckt oro för effekttillgången under den kommande hösten och vintern 2022-2023.
 • Lotta Medelius-Bredhe tar plats i elektrifieringsrådet 

  Regeringen har utsett Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe till ledamot i elektrifieringsrådet. Rådets uppdrag blir att stödja regeringen i genomförandet av den elektrifieringsstrategi som regeringen beslutade om i februari.
 • Tidig dialog med kommunerna en framgångsfaktor när nätet byggs ut 

  När energiomställningen växlar upp och transmissionsnätet ska byggas ut är en väl fungerande dialog mellan Svenska kraftnät och kommuner, länsstyrelser och regioner en förutsättning. Tidiga kontakter innan den formella samverkansprocessen startar är ett framgångsrecept, visar exempel från Västmanland.
 • Samverkan central för utveckling av nya flexibilitetslösningar 

  För att möta ett växande behov av elanslutningar och ett alltmer väderberoende energisystem krävs nya lösningar för att använda elnätens överföringskapacitet mer effektivt. Det treåriga EU-finansierade Horizon 2020 CoordiNet, som snart går i mål, har med en unik sammansättning av svenska aktörer utvecklat nya lösningar för att möjliggöra för fler kunder att ansluta till elnätet snabbare.
 • Svenska kraftnät på plats i Almedalen 

  Aktuellt om elektrifiering, energiomställning, säkerhetsfrågor och elmarknadens utveckling – Svenska kraftnät är plats under den årliga Almedalsveckan i Visby. Vi kommer att delta i panelsamtal, seminarier och debatter för att diskutera dagsaktuella energifrågor. Vi ses där eller på distans – i år kan du följa hela veckan digitalt.