Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)

Ny volymbegränsning för stödtjänsten FCR-D Upp – större volym kan delta

Svenska kraftnät höjer volymbegränsningen för vissa resurser som levererar FCR-D uppreglering från 58 MW till 73 MW. Det öppnar marknaden för större volymer av den typen av resurser.

Havsbaserad vindkraft.

Eurobar- ett europeiskt samarbete för havsbaserad vindkraft

Sju transmissionsnätsoperatörer (TSO:er) har undertecknat ett samarbetsavtal för lansering av Eurobar, ett initiativ för sammankoppling av havsbaserade vindkraftsparker i hela Europa. Målet med Eurobar är att effektivt och säkert integrera havsbaserad vindkraft i det europeiska transmissionsnätet. Utgångspunkten är nuvarande regleringar och anläggningsprojekt (t.ex. radiella anslutningar) som på sikt kan utvecklas till ett sammanlänkat maskat nät liknande det som finns på land. För att uppnå detta är internationella standarder för teknik och gränssnitt en nyckelaspekt.

Metod för att minska behovet av undantag från kravet att tillgängliggöra 70 procent av sammanlänkningskapacitet

Svenska kraftnät har publicerat en metod för att minska behovet av undantag från kravet att göra 70 procent av sammanlänkningskapacitet tillgänglig för marknadsaktörer, enligt artikel 16(9) i Elmarknadsförordningen 2019/943. Metoden visar vad Svenska kraftnät kommer att göra på lång och kort sikt för att minska behovet av undantaget.

Att beräkna kapacitet i systemet utifrån nätets verkliga egenskaper

Det ser enkelt ut på kartan. Det saknas energi i ett elområde och det finns i ett annat, alltså överförs energi från det ena området till det andra. Men elen tar vägen med minst motstånd – och det kan innebära förgreningar via flera elområden och länder. Nu införs kapacitetsberäkning som återspeglar elens verkliga väg. På så sätt optimeras användandet av ledningarna och driftsäkerheten ökar.

Konsultation om påslag (mark-up) vid prognostisering av marknadsvärdet för överföringskapacitet enligt metod för aFRR kapacitetsmarknad

De nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) genomför en konsultation gällande påslaget för prognostisering av marknadsvärdet för överföringskapacitet. Detta är en del av marknadsdesignen för kommande nordisk aFRR kapacitetsmarknad. Konsultationen är öppen till och med den 7:e maj 2021.

Test av förslag till nya tekniska krav för FCR

Svenska kraftnät och övriga nordiska systemansvariga för elöverföringssystem (TSO) har presenterat ett uppdaterat förslag till nya harmoniserade tekniska krav för stödtjänsterna FCR-N och FCR-D. Före slutgiltig implementering av förslaget genomför Svenska kraftnät en testfas för Sverige. Vi söker nu aktörer som är intresserade av att delta i testfasen och genomgå den föreslagna testproceduren.

Branschmöte om nätinvesteringar

Energibranschen står inför många förändringar, nya utmaningar och enorma investeringar kommande år. För att diskutera framtidens agenda tillsammans med entreprenörer och aktörer inom elsektorn bjuder Svenska kraftnät in till Grid Investment Summit 2021.

Nya elflöden i öst-västlig riktning utmanar elnätet

Nya elflöden i öst-västlig riktning i mellersta Sverige tvingar Svenska kraftnät att agera. För att inte äventyra driftsäkerheten i kraftsystemet begränsas överföringskapaciteten i de utlandsförbindelser som har en negativ påverkan på detta flöde, samt inom landet i snitt 2 och 4.

Minskade marginaler märktes under vintern som gick

Flera tillfällen med effektreserven på minimieffekt och ökad import från Tyskland – det är indikationer på att kraftsystemet förändras och att marginalerna minskar. Vinterns timme med högst förbrukning inföll den 12 februari, kl 8-9, då Sverige gjorde av med cirka 25 500 MWh/h.

Stödtjänsten FFR är upphandlad för 2021

Svenska kraftnät har slutfört upphandlingen av stödtjänsten snabb frekvensreserv (FFR). Reserven FFR ska användas vid situationer med låg rotationsenergi, för att säkerställa ett fortsatt stabilt kraftsystem.