Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Följ våra nyheter via RSS E-post
Filtrera nyheterna (visar enbart de som är ikryssade)

Nu öppnar ansökan till Svenska kraftnäts aspirantprogram för ingenjörer

Den 21 december öppnar ansökan till Svenska kraftnäts nya aspirantprogram för nyutexaminerade och teknikintresserade ingenjörer. En unik möjlighet att prova på att arbeta inom olika teknikområden under ett år. Förhoppningen är att programmet ska bidra till en långsiktig kompetensförsörjning för Svenska kraftnät men även för branschen i stort.

Tidplanen för automatiserad mFRR energiaktiveringsmarknad har uppdaterats

Projektplanen för automatiserad mFRR energiaktiveringsmarknad förlängs till kvartal 4 år 2022. Den nya planen är resultatet av en grundlig genomgång och utvärdering av aktuell tidplan.

Godkänd kapacitetsberäkningsmetod för långsiktiga tidsramar för Hansa

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem inom kapacitetsberäkningsregion Hansa har tagit fram ett uppdaterat förslag på metod för kapacitetsberäkning i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2016/1719 av den 26 september 2016 om fastställande av riktlinjer för förhandstilldelning av kapacitet (FCA). Förslaget har nu godkänts av Ei.

Göran Bergius

Med fokus på säkerhetskultur och utveckling

Elsäkerheten är en grundbult för alla som arbetar i energibranschen. Göran Bergius, elsäkerhetsansvarig på Svenska Kraftnät, har arbetat med frågor som rör elsäkerhet och säkerhetskultur i snart fyrtiofem år. Under de åren har branschens arbete med frågorna utvecklats till det bättre, men det finns fortfarande utmaningar. En sak är dock fortfarande detsamma – en god säkerhetskultur med människan i fokus är något som alltid bör stå högt på agendan.

Inbjudan till informationsmöte om elområdesöversyn

Den 20 januari arrangerar de nordiska TSO:erna ett informationsmöte om den pågående elområdesöversynen. Mötet är digitalt, hålls på engelska och vänder sig till elmarknadens aktörer.

Godkänt förslag till rampbegränsningar

Svenska kraftnät och övriga systemansvariga för överföringssystem i Norden har tagit fram ett gemensamt ändrat förslag gällande rampbegränsningar i enlighet med förordningen (EU) 2017/1485 om drift av elöverföringssystem (SO). Förslaget har godkänts av Ei.

God jul önskar traineerna på Svenska kraftnät!

Nu har vi traineer hunnit vara på Svenska Kraftnät i ungefär 3 månader, tiden går fort när man har kul och julen är redan runt hörnet :) På tre månader har man hunnit bli lite varm i kläderna och vi har därför frågat alla traineer att sammanfatta vad det är man arbetar med på respektive hemenhet.

Stora förändringar av kraftsystemet bidrar till större variationer i elpriset

Under den närmaste femårsperioden kommer elpriset att variera mer än hittills. Både över tid och inom landet. Men det genomsnittliga elpriset förväntas bli lägre. Det spår Svenska kraftnät i ny rapport för åren 2021-2025.

Upphandling av automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) för Q1-2021, vecka 1-13

De nordiska systemoperatörerna har beslutat om oförändrad upphandling av aFRR under Q1-2020. Antal timmar per vecka är därmed fortsatt 104. Den totala nordiska volymen, upp respektive ned, är fortsatt upp till 300 MW under kvällar och dygnsskiften samt upp till 400 MW under morgontimmarna på vardagar.

Publicering av uppdaterad plan för införande av datautbyte

Svenska kraftnät publicerar en rapport som beskriver införandet av ett utökat datautbyte av systemdriftinformation mellan Svenska kraftnät och marknadens aktörer.