Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vattenkraftens förmågor ska värdesättas korrekt

Sveriges vattenkraft ska bli mer miljövänlig. Det är ett stort arbete som ska pågå i 20 år. För att miljöåtgärderna ska bli så bra som möjligt för både elsystem och ekosystem behöver Svenska kraftnät och Energimyndigheten bidra med analyser om hur åtgärder påverkar elsystemet. Det är en slutsats i den rapport som Svenska kraftnät tillsammans med bland annat Energimyndigheten nu lämnar till regeringen.

– Trots att vi har riktvärden finns en risk att omprövningarna leder till stora negativa konsekvenser för elsystemet om inte vattenkraftens alla förmågor värdesätts korrekt. Vi ser att det finns behov av underlag löpande under omprövningarna. Här kan och vill vi bidra, säger Linus Linde kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

I december meddelade regeringen att de pausar omprövningarna av vattenkraftens miljötillstånd i ett år. Som skäl angav regeringen att vattenkraftens viktiga egenskaper till elsystemet behöver värnas. 

Påverkar ekosystem

Vattenkraften är viktig för elsystemet, men påverkar också våra ekosystem. Många vattenkrafttillstånd är gamla och behöver därför moderna miljövillkor. Målet med omprövningarna är att hitta en balans som passar både vattenmiljön och elsystemet. 

Svenska kraftnät, Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten fick därför i uppdrag att utreda vilka konsekvenser omprövningarna kan innebära för elsystemet. Uppdraget har genomförts i dialog med de länsstyrelser som utgör vattenmyndigheter. Den 27 september redovisas uppdraget. 

Miljöåtgärder kan minska vattenkraftens förmågor och påverka elsystemet. Därför finns riktvärden för påverkan på reglerförmåga och elproduktion. Dessa riktvärden föreslår man ska behållas. 

Därför föreslår Svenska kraftnät och Energimyndigheten att de ska analysera hur olika alternativa miljöåtgärder vid vattenkraftverk påverkar frekvensreglering, spänningsstabilitet, elberedskapsförmågor, reglerförmåga och elproduktion. I arbetet med detta regeringsuppdrag och i en fallstudie som genomförts har metoder tagits fram för hur detta skulle kunna genomföras. 

Svenska kraftnät och Energimyndigheten bedömer att dessa analyser kommer vara nödvändiga för ett urval av de viktigaste älvarna med vattenkraft. Det innebär ändå ett omfattande arbete som ska genomföras.

– Vi föreslår också att det görs en nationell uppföljning med framåtblickande analys av omprövningarnas påverkan på elsystemet vart tredje år. De ska utföras av Energimyndigheten och Svenska kraftnät inom ramen för Havs- och vattenmyndighetens befintliga uppföljningsuppdrag. Detta för att säkerställa att påverkan på elsystemet inte blir för stor, säger Emma Thornberg kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät.

Rapporten Att kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften medför m.m finns att läsa här! Öppnas i nytt fönster