Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Uppdatering: Pågående elområdesöversyn

Resultat och rekommendationer om elområdesindelning i Norden försenas till maj 2024. Som ett resultat av det förskjuts även en inplanerad konsultation för intressenter. Förseningen bedöms inte påverka den övergripande tidplanen för en eventuell implementering av nya elområden i Sverige.

Svenska kraftnät och de övriga nordiska TSOerna hade som målsättning att leverera resultat för Norden i februari 2024, inklusive vår rekommendation för de svenska elområdena. Den nordiska leveransen av resultat och rekommendation inom den gemensamma europeiska elområdesöversynen är försenad och planeras till maj 2024.

Förseningen beror på att arbetet med elmarknadsmodellerna samt genomförandet av beräkningarna har visat sig ta mer tid än förväntat. Att det är första gången som den här nya metoden för utvärdering av elområden används, ökar också arbetets komplexitet och gör det mer tidskrävande.

Viktigt säkra resultat med god kvalitet

Svenska kraftnät och övriga europeiska TSO:er, är fullt fokuserade på att leverera resultat med god kvalitet i den pågående elområdesöversynen. Arbetet styrs i hög grad av den metod som samarbetsorganisationen för tillsynsmyndigheter i EU, ACER, beslutade om i november 2020.

Det satsas stora resurser på studien, som omfattar mycket komplexa beräkningar, och som krävt omfattande utvecklingsarbete av våra elmarknadsmodeller.

Konsultation kommer hållas under 2024

Förseningen innebär även att den konsultation som var tänkt till hösten 2023 kommer äga rum under 2024. Konsultationen kommer primärt att behandla utvärderingskriterierna marknadslikviditet och transaktionskostnader, samt övergångskostnader. Mer information om konsultationen kommer att publiceras löpande.

Elområdesöversynen sker gemensamt

Sveriges elområdesöversyn genomförs som del av en gemensam och koordinerad elområdesöversyn i Europa där alternativa elområdesindelningar för Sverige, Tyskland, Italien, Nederländerna och Frankrike utreds. Arbetet med modellering och utvärdering sker huvudsakligen på regionnivå (för Sveriges del Norden) medan en del aspekter utvärderas genom EU-gemensamma studier.

Nya elområden tidigast 2027

Förseningen av resultat och rekommendationer för elområdesindelning i Norden förväntas inte påverka tidigare kommunicerad tidsplan för en eventuell implementering av nya elområden i Sverige. Enligt tidsplanen kan eventuella nya elområden vara på plats tidigast 2027.

Mer information om elområdesöversynen

Läs mer om arbetet med elområdesöversyn under Utveckling av kraftsystemet

Läs om elområdesöversyn på ENTSO-E:s webbplats (engelska)