Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Försening av den nordiska energiaktiveringsmarknaden för mFRR

Driftsättningen av den automatiserade nordiska mFRR energiaktiveringsmarknaden kan inte ske före den 22 maj 2023. Förseningen beror på att både IT-utvecklingen och Svenska kraftnäts och Statnetts implementeringsarbete är mer tidskrävande än planerat. Förseningen påverkar även tidplanen för den nordiska balanseringsmodellen (NBM).

Automatisering av balanseringsprocesserna är mycket komplext och kräver en hög grad av innovation och nya teknologier för IT-utveckling för att omsätta koncept till färdiga och driftsäkra lösningar. Resultatet av genomförda analyser visar att förändringarna är mer tidskrävande än vad de nordiska TSOerna tidigare uppskattat och kommer att ta längre tid än planerat. Den nordiska energiaktiveringsmarknaden för mFRR (mFRR EAM) kommer därmed inte att kunna driftsättas förrän efter den 22 maj 2023.

Förseningen påverkar tidplanen för NBM

Förseningen av mFRR EAM påverkar tidplanen för den nordiska balanseringsmodellen (NBM). De nordiska TSO:erna arbetar nu för att fastställa ett nytt driftsättningsdatum för mFRR EAM. I arbetet ingår att utvärdera konsekvenser för införandet av 15 minuters handelsenhet på elmarknaderna och eventuell påverkan på övriga driftsättningar.

De nordiska TSO:erna har beslutat att fortsätta med implementeringen av 15 minuters tidsupplösning i det gemensamma systemet för avräkning av obalanser enligt nuvarande tidsplan. e-Setts system kommer därmed att vara redo för 15 minuters avräkningsperiod av obalanser från och med den 22:a maj 2023. Obalanspriset kommer fortsatt att vara per timme till dess att mFRR EAM är redo för driftsättning.

Dialog initierad om datum för ikraftträdande av ny mätförordning

För att kunna införa 15 minuters avräkningsperiod för obalanser och uppnå nyttorna med övergången till 15 minuters handelsenhet på elmarknaderna krävs det ändringar i den så kallade mätförordningen (förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el). Svenska kraftnät har lämnat förslag till Infrastrukturdepartementet om uppdaterad mätförordning. Föreslaget innebär att krav om 15 minuters mätning och rapportering i mätförordningen träder ikraft den 1 april 2023. Med anledning av förseningen av mFRR EAM har Svenska kraftnät initierat en dialog med Infrastrukturdepartementet om det föreslagna datumet.

Uppdaterad tidplan för NBM väntas i mars

De nordiska TSOernas samarbetsprogram för ny nordisk balanseringsmodell (NBM) planerar att kunna kommunicera en uppdaterad tidplan under mars.

Läs nyheten på engelska på NBMs webbplats Öppnas i nytt fönster

Kontakt och mer information

Frågor till Svenska kraftnät om mFRR EAM besvaras av Rebecca Roupe, mejla rebecca.roupe@svk.se.

Vid frågor till Svenska kraftnät om mätförordningen eller om övergången till 15 minuter, mejla 15minuter@svk.se.

Kontakt med övriga nordiska TSOer

Vid frågor till Statnett, mejla Elisabeth Østreng:  elisabeth.ostreng@statnett.no

Vid frågor till Energinet, mejla Kristine Bock: kbc@energinet.dk

Vid frågor till Fingrid, mejla Maria Joki-Pesola: maria.joki-pesola@fingrid.fi

Mer information

Läs mer om mFRR energiaktiveringsmarknad under Utveckling av kraftsystemet

Läs mer om 15 minuters tidsupplösning under Utveckling av kraftsystemet

Läs mer om NBM under Utveckling av kraftsystemet

Läs mer om NBM på engelska på den gemensamma webbplatsen för NBM Öppnas i nytt fönster