Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd om förstudie

Samråd om förstudie 2011-05-12 Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt miljöbalken 6:4, om en planerad kraftledning mellan Örebro kommun och Hallsbergs kommun. Den förstudie som har genomförts samt de föreslagna ledningsstråken kommer att presenteras vid ett samrådsmöte i Kumla den 24 maj 2011.

Den föreslagna ledningssträckningen följer längs merparten av sträckan ledningsgatan för en befintlig 220 kV-ledning mellan Lindbacka och Tälle, som kommer att rivas. I norra delen av förstudieområdet utreds ett alternativ till att följa den befintliga ledningsgatan för att minska påverkan på boendemiljö. I södra delen av förstudieområde föreslås den nya ledningen att gå öster om den befintlig ledningsgatan för att ansluta till station Östansjö.

Välkommen till samrådsmöte

Förstudien och de föreslagna ledningsstråken kommer att presenteras vid ett samrådsmöte på följande plats:

24 maj 2011 Folkets Hus "Husaren", Kumla

Vi håller öppet hus kl. 17–18, där representanter från Svenska kraftnät finns på plats för att svara på frågor och ta emot synpunkter. Därefter har vi informationsmöte kl. 18 där förstudien presenteras.

Läs förstudien här

Förstudien finns tillgänglig på sidan dokument och kartor, och kommer att finnas på kommunhuset och huvudbiblioteket i följande kommuner: Hallsberg, Kumla, Örebro och Lekeberg.

Förstudien sänds även på remiss till länsstyrelsen, kommuner, myndigheter och intresseorganisationer.

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter vid samrådsmötet, eller skriftligen senast den 27 juni 2011 till: Svenska kraftnät, Helena Lindberg, Box 1200, 172 24 Sundbyberg. Märk gärna skriftliga synpunkter med diarienummer 2009/134

Efter att Svenska kraftnät tagit del av de synpunkter som inkommer, väljer vi ett sträckningsalternativ. Förstudien blir ett underlag för en kommande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I arbetet med MKB:n kommer ytterligare samråd att hållas.

För ytterligare information kontakta gärna Josefin Kofoed Schröder, 010 484 50 11, eller Jan Halvarson, 08-475 80 91, eller skicka e-post till sydvastlanken@svk.se