Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Om projektet

Följ projektet via

Idag finns det en 400 kV-luftledning mellan stationerna Bäsna och Repbäcken, vilken överför el till Ellevios elnät i Dalarna. För att uppfylla Svenska kraftnäts anslutningsplikt gentemot regionätsägaren Ellevio planerar vi att förstärka stamnätet med ytterligare en ledning mellan stationerna.

Den nya ledningens syfte

I dagsläget är den befintliga ledningen mellan Bäsna och Repbäcken en av två förbindelser som överför el mellan stamnätet och Ellevios elnät i Dalarna. Den andra ledningen klarar inte att ensamt överföra tillräckligt med el till regionen, vilket gör elnätet sårbart.

Genom att bygga den nya ledningen kan vi

  • öka driftsäkerheten i stamnätet
  • möjliggöra avbrott på de ledningar som kommer att vara kopplade till regionnätet, vilket behövs för att kunna utföra ledningsunderhåll
  • möta det framtida elbehovet i regionen.

Varför behöver vi genomföra projektet?

Detta projekt följer av Svenska Kraftnäts anslutningsplikt gentemot regionnätsinnehavare. Anslutningsplikten innebär att Svenska kraftnät har en skyldighet att ansluta så kallad annan part till vårt nät och överföra el åt denna. 

Exempel på vad som räknas som annan part är

  • regionnätsägare
  • vindparker
  • stora industrier
  • elproducenter.

Tidplan för driftsättning av ledningen

Enligt tidsplanen kommer vi att driftsätta ledningen år 2032. Svenska kraftnät har också startat ett projekt för förnyelse av station Bäsna. Den nya ledningen kommer att ansluta till stationen.

Vi genomför myndighetsdialog och samråd

Svenska kraftnät har tagit fram alternativa korridorer. Det är bredare områden inom vilka vi skulle kunna placera den nya ledningen. Vi genomför myndighetsdialog med början juni 2024 och samrådet är planerat till våren 2025. 

Mer information om samråd och dialog

Efter myndighetsdialog och samråd kommer vi att skicka en koncessionsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning till Energimarknadsinspektionen för att få tillstånd att bygga och driva ledningen.