Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och dialog

Följ projektet via

Att genomföra myndighetsdialog och samrådsprocess är viktigt för oss när vi planerar elförbindelsen mellan Bäsna och Repbäcken. Under samrådet har du som berörs av den planerade ledningen möjlighet att lämna yttranden. Det är värdefullt för oss att få ett bra underlag för att kunna välja en sträckning med minsta möjliga påverkan på boende och miljö.

När Svenska kraftnät fattar beslut om att en ny förbindelse ska förstärka transmissionsnätet mellan två punkter gör vi det utifrån olika analysunderlag och bedömningar. Vi utgår bland annat från nätanalyser, samhällsekonomiska kalkyler och tekniska utredningar. 

Sedan inleder vi ett omfattande arbete för att lokalisera den sträckning som sammantaget påverkar omgivningen minst. Arbetet görs i flera steg, i dialog med berörda parter och utifrån en sammanvägning av en rad olika värden och intressen.

Vi genomför myndighetsdialog om utredningskorridorer under 2024 

Under maj och juni 2024 genomför vi en myndighetsdialog för Bäsna–Repbäcken där Svenska kraftnät presenterar flera olika utredningskorridorer och där berörda myndigheter har möjlighet att lämna yttranden. Efter myndighetsdialogen väljer Svenska kraftnät korridorer att arbeta vidare med och presentera under samrådet. 

Samråd om sträckningsförslag 

Svenska kraftnät planerar att hålla samråd om sträckningsförslag våren 2025. Då har du som berörs av den planerade ledningen möjlighet att lämna yttranden. Samrådsunderlaget och bilagor kommer att finnas tillgängliga här på webbplatsen under en sida som kommer att heta Dokument och kartor.