Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underlag för kompletterande samråd vid Rudalund och Köksmåla

Nu finns underlagen för de kompletterande samråden vid passagen av Rudalunds och Köksmålas naturreservat publicerade på webben. Svenska kraftnät vill nu gärna få era synpunkter på de alternativa sträckningar som redovisas i samrådsunderlagen. Vänligen sänd oss era synpunkter senast den 5 april 2018.

Den sträcka som Svenska kraftnät sökt koncession för omfattar passager genom två naturreservat. Svenska kraftnät har sökt dispens från naturreservatsföreskrifter för respektive passage men Mark- och miljödomstolen har i februari 2018 slutligen avslagit dispensansökningarna. Koncessionslinjen behöver därför justeras varpå ytterligare kompletterande samråd genomförs för att hitta nya sträckningar för passagen Rudalunds naturreservat och passagen Hagaberg – Köksmåla naturreservat.

Ta del av samrådsunderlagen

De nya alternativa sträckningarna redogörs för i samrådsunderlag för respektive delsträcka, ett för Hagaberg – Köksmåla och ett för Rudalund. Underlagen har skickats till fastighetsägare, kommuner, Länsstyrelsen och andra intresseorganisationer som kan vara berörda av de kompletterande samråden. Samrådsunderlagen finns också publicerade på vår webbplats, under sidan dokument och kartor.

Du hittar samrådsunderlagen här

Önskar ni ett utskrivet exemplar skickat till er vänligen kontakta Joel Nylin,
tel: 010-475 83 31 eller e-post: joel.nylin@svk.se.

Skicka era synpunkter senast 5 april

Vi vill gärna få era synpunkter på de alternativa sträckningar som redovisas i samrådsunderlagen. Vänligen sänd oss era synpunkter senast den 5 april 2018. De kan skickas antingen via post eller via e-post. Märk ditt yttrande med dnr 2014/112.

  • Postadress: Svenska kraftnät, att: Registrator, Box 1200, 172 24 Sundbyberg.

  • E-post: registrator@svk.se

Kontakt och mer information

För frågor hänvisar vi i första hand till vår kontaktperson Mats Hannevad.

  • Mats Hannevad, telefon 073-035 44 55