Här hittar du dokument och kartor för Ekhyddan – Nybro. Vänligen kontakta oss om du önskar utskrivna exemplar.

Kompletterande yttrande koncessionsbeslut

Överklagan koncessionsbeslut

Koncessionsbeslut Ei

Fastighetskartor

Koncessionsansökan

Samrådredogörelse Köksmåla & Rudalund

MKB

Samrådsunderlag 2 (2015)

Samrådsunderlag 1 (2014)

Granskad