Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ekhyddan–Nybro

Följ projektet via

Transmissionsnätet stärks mellan Ekhyddan och Nybro

Med en ny luftledning mellan Ekhyddan och Nybro ser vi till att transmissionsnätet förblir driftsäkert framöver när transporten av el genom sydöstra Sverige ökar.

Om projektet

Transmissionsnätet stärks mellan Ekhyddan och Nybro

Med en ny luftledning mellan Ekhyddan och Nybro ser vi till att transmissionsnätet förblir driftsäkert framöver när transporten av el genom sydöstra Sverige ökar.

Om projektet

Nytt om Ekhyddan–Nybro

Regeringen upphäver överklagat beslut från Energimarknadsinspektionen


Regeringen har beslutat att upphäva det överklagade koncessionsbeslutet från Energimarknadsinspektionen (Ei). Anledningen är enligt regeringens beslut att Ei inte remitterat ärendet i tillräcklig omfattning. Nu har regeringen skickat tillbaka ärendet för vidare handläggning av Ei.

Information om kommande intrångsvärdering och markundersökningar


Svenska kraftnät kommer inom kort att påbörja värdering av skog och mark på fastigheter längs ledningssträckan för den nya planerade kraftledningen mellan Ekhyddan-Nybro 400 kV. Detta gäller fastigheter där vi fått medgivande från fastighetsägaren eller tillstånd från Energimarknadsinspektionen (Ei) alternativt Länsstyrelsen för att kunna utföra förundersökning. Fortsatta markundersökningar av stolpplatser kommer också att ske på de fastigheter där detta inte har utförts med start senare under hösten.

Ei har lämnat beslut om beviljad koncession för Ekhyddan – Nybro


Den 21 december 2022 beslutade Energimarknadsinspektionen (Ei) att bevilja Svenska kraftnät nätkoncession för en ny 400 kV luftledning mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun.

Fakta om Ekhyddan–Nybro

Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV luftledning mellan Ekhyddan i Oskarshamns kommun och Nybro i Nybro kommun. För att minska risken för strömavbrott i regionen, vid ett fel i transmissionsnätet, behöver transmissionsnätet för el byggas ut. Ledningen blir cirka 98 kilometer.

Svenska kraftnät planerar också en ledning mellan Nybro och Hemsjö.

Tidplan

För att bygga ledningen krävs koncession som vunnit laga kraft. Vår nuvarande uppskattning är att byggstarten av den nya kraftledningen kan ske tidigast år 2027 och drifttagning tidigast 2029.

Händelse Tidpunkt
Samråd om flera utredningsområden 2014
Samråd om utbyggnadsförslag 2015
Ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen Juni 2017
Koncessionsbeslut Energimarknadsinspektionen September 2019 
Överklagan till regeringen September 2019
Beslut regeringen, ärendet återvisat till Energimarknadsinspektionen September 2021
Koncessionsbeslut Energimarknadsinspektionen December 2022
Beslut regeringen, koncessionsbeslutet upphävt och återförvisat till Energimarknadsinspektionen  November 2023
Koncessionsbeslut Energimarknadsinspektionen  Prel. 2024
Byggstart 2027
Drifttagning  2029
Karta över luftledningens sträckning mellan Ekhyddan och Nybro

Kontakt

Fråga om Ekhyddan–Nybro

Ställ din fråga och ange din e-post så svarar vi så snart vi kan.
Granskad