Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi har ansökt om koncession

Efter att ha genomfört samråd och upprättat en miljökonsekvensbeskrivning har vi skickat in ansökan om koncession till Energimarknadsinspektionen för ledningsåtgärder i projekt Grundfors.

Den 22 december 2017 skickade vi in koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) för ledningsåtgärder i projekt Grundfors. Ei handlägger nu ärendet och fattar sedan beslut om vi får tillstånd att göra de planerade ledningsändringarna. Handläggningstiden för denna ärendetyp är i genomsnitt 12 månader. Under handläggningstiden remissar Ei berörda sakägare och andra intressenter. Det innebär att det fortfarande finns möjlighet att lämna eventuella synpunkter.

När vi flyttar stamnätsstation Grundfors medför det att 4 ledningar måste ändras för att möjliggöra inkoppling i den nya stamnätsstationen. Samtliga ledningsändringar är av mindre omfattning och görs för att vrida in ledningarna mot stationen.

Samrådsredogörelse och Miljökonsekvensbeskrivning

Som en del av projektet har vi hållit samråd med alla som kan bli berörda av ledningarna. Inkomna skriftliga synpunkter och våra kommentarer till dem presenterar vi i en samrådsredogörelse som ingår i koncessionsansökan. I koncessionsansökan ingår även en miljökonsekvensbeskrivning där vi redogör för hur ledningarna förväntas påverka omgivningen och vilka åtgärder vi vidtar för att minimera den påverkan. Vi redogör även för ledningsåtgärderna och beskriver på vilka grunder vi beslutat om dessa.

Koncessionsansökan, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse finns publicerade under sidan Dokument och kartor.

Vad händer nu?

Byggstart för den nya stationen är planerad till sommaren 2018 och stationen ska vara färdig att tas i drift under hösten 2022.