Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samråd och informationsmöten under våren

Svenska kraftnät har begränsat utredningsområdet till en korridor. Den aktuella utredningskorridoren går till största delen i samma sträcka som den befintliga ledningen som förnyas. Undantaget är vid Dalälven där nya passager utreds. Samråd och informationsmöten planeras under våren.

Ledningen kan till största delen förnyas i samma sträcka

Till största delen kan ledningen förnyas i samma sträcka som den går i idag. Undantaget är vid passagen av Dalälven där en ny sträckning över älven utreds. Förnyelsen av ledningen föranleder en ny tillståndsprövning av ledningen och ett samråd om en föreslagen sträckning planeras att genomföras under våren 2020.

Informationsbrev har skickats ut till ägare av fastigheter och samfällighet) som berörs av den nya ledningskorridor som utreds, alternativt fastigheter som enbart berörs av rivningen av den befintliga ledningen.

Detaljerade kartor med fastighetsgränser

Detaljerade kartor med fastighetsgränser finns på webbplatsen där du kan se hur förnyelsen kan komma att påverka er fastighet. Kartorna hittar du under sidan ”Dokument och kartor

Processen för att hitta en lämplig sträckning

För att hitta en lämplig placering för den nya ledningen har framkomlighetsstudier gjorts för att identifiera möjliga områden, så kallade utredningskorridorer. Efter vidare utredningar och myndighetsdialog med bland annat berörda kommuner och länsstyrelser har en utredningskorridor valts för vidare arbete, se bild. Den valda korridoren följer i huvudsak befintlig sträckning. Där ledningen passerar Dalälven har en alternativ utredningskorridor tagits fram för att undvika att byggas nära inpå bebyggelse.Karta som visar framtagen alternativ utredningskorridor (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Klicka för större version av kartan (.pdf) Öppnas i nytt fönster

Inom den valda korridoren kommer en föreslagen sträckning att arbetas fram som vi sedan samråder om. I samrådet har fastighetsägare, närboende och allmänhet möjlighet att lämna yttranden. Det kan till exempel handla om information som kan vara värdefull i det slutliga valet av sträckning.

Samråd med fastighetsägare under våren 2020

Sträckningsförslaget kommer att presenteras i ett samrådsunderlag tillsammans med bakomliggande utredningar och bedömningar. Samrådsunderlaget skickas ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och intressenter samt tillgängliggörs på webben. Vi planerar att skicka ut samrådsunderlaget för ledningen Horndal-Avesta under våren 2020. I samband med det startar samrådet där de som vill har möjlighet att skicka in yttranden.

När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar frågor. Tillsammans med tidigare inhämtad information och resultat från natur- och kulturinventeringar (planerade att utföras under sommaren/hösten 2020) utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning med sammantaget så liten påverkan som möjligt på omgivningen.

Informationsmöten i samband med samrådet

Som en del av samrådet kommer Svenska kraftnät att ha informationsmöten med fastighetsägare, närboende och andra intressenter för att berätta mer om den planerade förnyelsen. Informationsmötena planeras i samband med att samrådsunderlaget skickas ut. Mer detaljerad information med datum och platser kommer tillsammans med samrådsunderlaget.

Utredningskorridorer som inte längre utreds

Svenska kraftnät har identifierat och valt bort flera alternativa utredningskorridorer och delkorridorer. De bortvalda korridorerna har legat väster om befintlig ledning och gått i obruten mark. Efter att närmare utredningar visat att förnyelsen till största delen kan göras i befintlig sträcka har de alternativa korridorerna valts bort med motiveringen att det medför ett större marksanspråk och i ny terräng. Kommuner och myndigheter var också eniga om att en förnyelse i samma sträckning är att föredra. En närmare redogörelse av de alternativa korridorer som valts bort och motiven till detta kommer att redovisas i samrådsunderlaget.