Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Öresundskablarna:
Samråd och dialog

Följ projektet via

En viktig del i arbetet med att planera en ny förbindelse är att få in yttranden och information från alla som berörs av planerna. Detta görs främst genom samråd.

Svenska kraftnät bjuder in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför förnyelsen av den norra kabelförbindelsen mellan Grå Läge i Helsingborg, Skåne och Själland i Danmark. I samrådet har fastighetsägare, myndigheter, kommuner, länsstyrelse, intresseorganisationer och allmänhet möjlighet att inkomma med yttranden  gällande projektet.

Ta del av samrådsunderlaget

I samrådsunderlaget  beskrivs bakgrunden till projektet, verksamheten, alternativ och förutsättningar och miljöpåverkan. Samrådsunderlaget för förnyelseprojektet finns publicerat under fliken ”Dokument och kartor”,

Önskar du ett utskrivet exemplar vänligen kontakta oss som arbetar i projektet.

Lämna era yttranden senast den 13 november

Ni lämnar era yttranden antingen via e-post eller via post. Ange alltid Svk 2021/5407 i ämnesråden. Vänligen skicka era yttranden senast den 13 november.

E-post: registrator@svk.se

Postadress: Svenska kraftnät, Registrator, Box 1200,172 24 Sundbyberg. 

Se presentationsfilm om samrådsunderlaget

Som ett komplement till det skriftliga samrådsunderlaget finns en inspelad presentationsfilm där vi sammanfattar innehållet i underlaget och redogör för förutsättningarna i projektet. 

Vad händer efter samrådet?

Efter att Svenska kraftnät har tagit del av de yttranden som har inkommit under samrådet kommer dessa att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen kommer att ingå i ansökan och förväntas publiceras på vår webbplats kring årsskiftet.

 Efter samrådet kommer vidare utredningar att ske och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) att arbetas fram. I slutet av nästa år förväntas en tillståndsansökan kunna lämnas in till mark- och miljödomstolen.

Granskad