Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


654 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Dammar och dammteknik

En introduktion.

2020-01-13 7763 kB
Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner - delrapport i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess

2019-12-19 363 kB
Systemutvecklingsplan 2020-2029

En statusuppdatering om läget i kraftsystemet.

2019-12-18 26927 kB
Remissvar Förordning om miljö och trafiksäkerhetskrav.pdf

2019-12-18 447 kB
Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation

2019-12-12 356 kB
Infrastrukturdepartementets remiss (I2019-00922-E) av Mindre aktörer i energilandskapet förslag med effekt (SOU 2018-76).

2019-11-25 1900 kB
Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019.34).

2019-11-11 1397 kB
Ändring i krisberedskapsförordningen.

2019-11-07 369 kB
Betänkandet (SOU 2019.30) Moderna tillståndsprocesser för elnät, dnr. I2019/01809/E.

2019-10-30 12024 kB
Beskrivning av systemansvaret för överföringssystemet och dess innebörd

.

2019-10-08 3684 kB
Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket.

2019-09-30 982 kB
Transmission capacity available to the market Q2 2019

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2019-09-30 6151 kB
Nordic Grid Development Plan2019

Rapporten från de fyra nordiska TSO:erna, beskriver de främsta drivkrafterna för de stora förändringar som det nordiska kraftsystemet genomgår samt planerade och pågående projekt som genomförs för att möta utmaningarna som följer av förändringarna i kraftsystemet.

2019-08-22 18274 kB
Technical Requirements for Fast Frequency Reserve Provision in the Nordic Synchronous Area

Gemensam rapport från de nordiska systemoperatörerna med beskrivning av de tekniska kraven och förkvalificering för Fast Frequency Reserve, så kallad FFR.

2019-07-05 1169 kB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2018/2019 och 2019/2020

2019-06-30 10990 kB
Motiveringsrapport för aktivering av avhjälpande åtgärd

Begränsning av dimensionerande felfall för att upprätthålla driftsäkerheten avseende transient frekvensstabilitet i det Nordiska kraftsystemet.

2019-06-24 626 kB
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande ”Agenda 2030 och Sverige. Världens utmaning-världens möjlighet (SOU 2019.13)

2019-06-20 969 kB
Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar

2019-06-18 362 kB
Svenska kraftnäts synpunkter på Finansdepartementets förslag på förändringar

2019-06-17 383 kB
Ny kärntekniklag — med förtydligat ansvar (SOU 2019.16).

2019-06-11 364 kB
Granskad