Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


657 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Yttrande angående remiss av ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken

2017-12-18 869 kB
Miljötillsyn och Sanktioner - En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet, SoU 2017.63

2017-12-18 1427 kB
Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten

2017-12-12 932 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer

2017-12-11 320 kB
Systemutvecklingsplan 2018-2027

2017-12-01 4373 kB
Remissvar med anledning av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.

2017-11-30 770 kB
Promemoria (Ds 2017:54) En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

2017-11-30 338 kB
Promemoria (Ds 201743) Konsultation i frågor som rör det samiska folket.

2017-11-20 2030 kB
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-09 332 kB
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

2017-10-24 527 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Ny modell för elmarknaden

2017-10-23 5007 kB
FCP Project Summary report (eng)

Related documents.

2017-10-13 728 kB
Ekonomistyrningsverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd inför 2018

2017-10-04 346 kB
Promemoria (Ds 2017.21) Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

2017-10-03 406 kB
Promemoria Vattenmiljö och vattenkraft

2017-09-27 2734 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning (2008.463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

2017-09-25 337 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning.

2017-09-22 361 kB
Betänkande av Klimatanpassningsutredningen (SOU 2017:42) — Vem har ansvaret?

2017-09-20 2292 kB
Remissvar avseende tilläggsuppdrag gällande Kommunikation för vår gemensamma säkerhet — ansvarsfrågor och samordning

2017-09-19 700 kB
Remiss av uppdrag om den straffrättsliga regleringen avseende obehörigt tillträde till skyddsobjekt.

2017-09-18 312 kB
Granskad