Hoppa till huvudinnehåll
Sök

Rapporter och remissvar


667 dokument inom Alla dokument
Visa antal dokument:
Filstorlek
Godsstrategi för Stockholms regionen

2018-02-23 367 kB
Att främja gröna obligationer

2018-02-23 361 kB
Investerings- och finansieringsplan 2019-2022

2018-02-22 589 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 491 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q2 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 490 kB
Transmission capacity available to the market - Report Q3 2017

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-02-13 495 kB
Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:o8, Funktionskrav på elmätare

2018-02-12 2550 kB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14

Endast på engelska.

Swedish interconnectors report no.14 - appendices.zip (xlsx, 14 MB) 

2018-02-07 1505 kB
Energimarknadsinspektionens rapport Nya regler för elnätsföretagen inför perioden 2020-2023.

2017-12-20 1690 kB
Promemoria (DS 2017:44) Elmarknadslag M2017/02261/Ee

2017-12-19 3202 kB
Yttrande angående remiss av ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon till uppförande och drift av en gruppstation för vindkraft på Södra Midsjöbanken

2017-12-18 869 kB
Miljötillsyn och Sanktioner - En tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet, SoU 2017.63

2017-12-18 1427 kB
Helcoms och Ospars regionala bedömningar av miljötillståndet i Östersjön och Nordostatlanten

2017-12-12 932 kB
Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya avgiftsnivåer

2017-12-11 320 kB
Systemutvecklingsplan 2018-2027

2017-12-01 4373 kB
Remissvar med anledning av Statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft.

2017-11-30 770 kB
Promemoria (Ds 2017:54) En anpassning till dataskyddsförordningen av författningar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde

2017-11-30 338 kB
Promemoria (Ds 201743) Konsultation i frågor som rör det samiska folket.

2017-11-20 2030 kB
Nationell plan för transportsystemet 2018-2029

2017-11-09 332 kB
Skärpt kontroll av statliga myndigheters utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

2017-10-24 527 kB
Granskad