Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och remissvar

Kontakta registraturen för remissvar äldre än 2016.

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (147) Rapporter (266)

413 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet (PDF)

Delrapport 1 av regeringsuppdrag – klassificering och tillsyn.

2018-08-09 406 KB
Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018.26) (PDF)

2018-08-06 459 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2017/2018 och 2018/2019 (PDF)

2018-07-02 9404 KB
Slutrapport pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager (PDF)

Denna rapport beskriver och utvärderar ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager som Svenska kraftnät genomfört tillsammans med Fortum. Projektets syfte var att testa nya flexibilitetsresurser som frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D).

2018-06-29 836 KB
Final report pilot project in demand response and energy storage (PDF)

This report describes and evaluates a pilot project in demand response and energy storage conducted by Svenska kraftnät together with Fortum. The purpose of the project was to test new flexibility resources for the frequency controlled disturbance reserve (FRC-D).

2018-06-29 1049 KB
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2018 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-06-19 573 KB
Remiss från Havs- och vattenmyndighetens remiss om förslag om revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. (PDF)

2018-06-14 562 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition April 30th 2018 (PDF)

2018-06-05 314 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition May 23rd 2018 (PDF)

2018-06-05 803 KB
Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts- behandling (SOU 2017.97). (PDF)

2018-05-24 348 KB
Betänkande 2017/18:URF2, Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande (PDF)

2018-05-23 746 KB
Rapport och vägledning: Branschens hantering av automatisk och manuell återinkoppling av utlösta ledningar (PDF)

2018-05-23 143 KB
Analyses on the effects of implementing implicit grid losses in the Nordic CCR (PDF)

Rapport som analyserar effekter i Norden av införandet av förlustkoefficienter på likströmsförbindelser.

2018-05-17 1838 KB
Promemorian Ökad styrning av myndigheternas lokalisering (PDF)

2018-05-08 362 KB
Svenska kraftnäts svar på Finansdepartementets förslag till ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (PDF)

2018-05-02 342 KB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system (PDF)

2018-04-18 13248 KB
The way forward - Solutions for a changing Nordic power system (PDF)

With appendices

2018-04-18 11585 KB
Nordic perspectives on MAF (PDF)

2018-04-18 1425 KB
Transmission capacity available to the market - Report Q4 2017 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-04-10 438 KB
Statens energimyndighets rapport Slopande av anslutningskostnaden för havsbaserad vindkraft (ER 2018.6) (PDF)

2018-04-09 896 KB
Granskad