Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter och remissvar

Kontakta registraturen för remissvar äldre än 2016.

Rapporter och remissvar

Filtrera dokumentlistan

Visa alla Remissvar (153) Rapporter (268)

421 dokument inom Alla dokument

Visa antal dokument: 20, 50, 100

Namn Datum Filstorlek
Energimarknadsinspektionens rapport Ei R20i8:o6 Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (del 1) (PDF)

2018-09-20 4306 KB
Svenska kraftnäts svar på Energimarknadsinspektionens förslag till ändringar i Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03) (PDF)

2018-09-18 330 KB
Remiss ”Att möte kommunikationspåverkan - Handbok för kommunikatörer”, diarienummer 2017-07261 (PDF)

2018-09-14 503 KB
Svar om MSB:s förslag till föreskrifter för NIS-direktivet (PDF)

2018-09-03 527 KB
Komplettering av samråd gällande aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion (PDF)

2018-08-30 1000 KB
Aktualisering av äldre angivna riksintresseanspråk för energiproduktion. (PDF)

2018-08-30 774 KB
Remiss avseende Regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län (D 2017.128-536). (PDF)

2018-08-23 350 KB
Svar på samråd om förslag till havsplaner samt miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsbedömningar (PDF)

2018-08-20 4783 KB
Kontrollstation 2018 om dammsäkerhet (PDF)

Delrapport 1 av regeringsuppdrag – klassificering och tillsyn.

2018-08-09 406 KB
Några frågor i skyddslagstiftningen (SOU 2018.26) (PDF)

2018-08-06 459 KB
Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2017/2018 och 2018/2019 (PDF)

2018-07-02 9404 KB
Slutrapport pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager (PDF)

Denna rapport beskriver och utvärderar ett pilotprojekt inom förbrukningsflexibilitet och energilager som Svenska kraftnät genomfört tillsammans med Fortum. Projektets syfte var att testa nya flexibilitetsresurser som frekvensstyrd störningsreserv (FCR-D).

2018-06-29 836 KB
Final report pilot project in demand response and energy storage (PDF)

This report describes and evaluates a pilot project in demand response and energy storage conducted by Svenska kraftnät together with Fortum. The purpose of the project was to test new flexibility resources for the frequency controlled disturbance reserve (FRC-D).

2018-06-29 1049 KB
Transmission capacity available to the market - Report Q1 2018 (PDF)

Kvartalsrapport över tillgänglig kapacitet på förbindelserna inom Norden och mot angränsande länder. Endast på engelska.

2018-06-19 573 KB
Remiss från Havs- och vattenmyndighetens remiss om förslag om revidering av föreskrifter HVMFS 2013-19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. (PDF)

2018-06-14 562 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition April 30th 2018 (PDF)

2018-06-05 314 KB
Swedish Interconnectors - Monitoring Report No 14, follow-up questions from DG Competition May 23rd 2018 (PDF)

2018-06-05 803 KB
Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgifts- behandling (SOU 2017.97). (PDF)

2018-05-24 348 KB
Betänkande 2017/18:URF2, Översyn av Riksrevisionen-slutbetänkande (PDF)

2018-05-23 746 KB
Rapport och vägledning: Branschens hantering av automatisk och manuell återinkoppling av utlösta ledningar (PDF)

2018-05-23 143 KB
Granskad