Hoppa till huvudinnehåll

Den här webbplatsen använder kakor

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hallå där Linda Nyberg, HMS-koordinator för SydVästlänken. Inledningsvis, vem är du och vilken är din roll som HMS-koordinator för SydVästlänken?

Porträttbild Linda NybergJag är konsult och har arbetat för Svenska kraftnät sedan november 2012, då jag började som arbetsmiljösamordnare för SydVästlänken. Vid den tiden hade Svenska kraftnät precis anställt sin första arbetsmiljöingenjör så parallellt med mina uppgifter i SydVästlänken har jag även deltagit i det centrala arbetsmiljöarbetet. Där har jag varit med och skapat rutiner och anvisningar för byggnads- och anläggningsarbeten.

Min nuvarande roll som HMS-koordinator för SydVästlänken fick jag precis efter årsskiftet då Svenska kraftnät bildade en ny HMS-organisation med ansvar för Hälsa-, Miljö- och Säkerhetsfrågor. Den nya organisationen består en HMS-grupp centralt på Svenska kraftnät och HMS-koordinatorer som utses i varje projekt. SydVästlänken är det första programmet som arbetar enligt det nya arbetssättet.

Mina arbetsuppgifter i den här fasen av programmet består mycket av att hantera dokumentation och att granska entreprenörernas HMS-arbete. Jag är ute på byggarbetsplatserna och gör stickprovskontroller för att kontrollera att planer och rutiner följs på ett korrekt sätt. Man kan säga att jag är Svenska kraftnäts ögon ute i verkligen. SydVästlänken är ett oerhört omfattande program som sträcker sig över ett stort geografisk område. När vi nu är inne i en intensiv byggfas är det omöjligt för mig att hinna med alla besök som måste göras. Till min hjälp har jag därför en HMS-kontrollant som sköter kontrollerna på sträckan Hallsberg-Skänninge.

Berätta lite mer om den nya HMS-organisationen, hur kommer förändringarna att påverka arbetet med hälsa, miljö och säkerhet?

Tidigare var ansvaret för hälsa, miljö och säkerhet uppdelat på olika roller. Genom att samla ansvaret för områdena i en roll blir arbetet mycket effektivare och bättre samordnat. Miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor hänger till stor del ihop. Det som är en miljörisk är ofta också en arbetsmiljörisk. Därför är det en stor fördel att ha kompetens inom båda områdena. En viktig uppgift är till exempel att kunna kontrollera att det inte finns några konflikter mellan miljöplanen och arbetsmiljöplanen. Kontrollerna ute på arbetsplatserna blir också effektivare när både miljö och arbetsmiljö ses över av en person, istället för som tidigare av två personer. Det innebär att vi får en bättre helhetsbild av HMS-arbetet samtidigt som vi inte behöver störa entreprenörerna lika ofta.

När jag klev in som HMS-koordinator var bygget av SydVästlänken redan igång för fullt. I framtida projekt ska HMS-koordinatorn följa med projektet hela vägen, från början till slut. Därigenom inkluderas HMS-frågorna i projektets alla faser, från upphandling av entreprenör ända tills utförandefasen är avslutad och förbindelsen redo att ta i drift.

Hur har HMS-arbetet fungerat hittills ute på byggarbetsplatserna?

SydVästlänken byggs ju av olika entreprenörer varav vissa har skött HMS-arbetet utmärkt medan andra har haft det lite besvärligare. Våra utländska entreprenörer hade till en början vissa problem med att förhålla sig till den svenska lagstiftningen. De hade helt enkelt svårt att upprätta de rutiner som krävs för att leva upp till rollen som uppdragstagare. Men under resans gång har de förbättrat sig avsevärt och nu fungerar HMS-arbetet mycket bättre. Det är så kul och motiverande när det arbete vi lägger ner verkligen ger resultat.

Vilka frågor är mest aktuella just nu?

Nu kretsar mycket kring olyckan som inträffade utanför Barkeryd i slutet av januari, då en man föll fem meter från en stolpe. Mirakulöst nog klarade han sig som tur var utan allvarliga skador. Jag var ute en hel dag på olycksplatsen och deltog när mannens arbetsgivare och ansvarig uppdragstagare utredde vad som orsakat incidenten. Det fastslogs att olyckan föranletts av att säkerhetsrutinerna för den typen av arbete inte följts.

När det inträffar olyckor är det viktigt att vi drar lärdom av dem och utreder hur vi kan förhindra att det händer igen. Efter fallolyckan har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har Svenska kraftnät samlat alla uppdragstagare i luftledningsprojektet och deras basorganisationer för att diskutera incidenten och dela erfarenheter sinsemellan. Ambitionen är att sedan sprida vidare lärdomarna till alla Svenska kraftnäts program. Det gör det lättare att förebygga olycksrisker på våra arbetsplatser och att i ännu större utsträckning bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Finns det några speciella svårigheter eller utmaningar med arbetet?

Det som försvårar vissa bitar av mitt arbete är att jag kom in förhållandevis sent i SydVästlänken, då byggnationen redan var i full gång. Det underlättar att kunna vara med och påverka i ett så tidigt skede som möjligt. Det är viktigt att vi är tydliga med de krav vi ställer på HMS-arbetet redan i upphandlingsskedet. Det är också viktigt att våra entreprenörer tar HMS-frågorna på stort allvar och avsätter resurser till det.

Ytterligare en utmaning är att när vi anlitar en entreprenör som uppdragstagare så lämnar vi över ansvaret helt till dem. Vi kan inte styra över deras arbete, vi kan bara följa upp det och komma med rekommendationer. Det kan i vissa situationer vara frusterande att vi inte kan ställa högre krav.

Hur skiljer sig SydVästlänken från andra projekt du arbetet med?

Innan jag blev konsult arbetade jag på Halmstad Energi och Miljö i 12 år. Då jobbade jag på ett lokalnät och nu har jag alltså gått vidare till att arbeta med stamnätet. Frågorna och arbetsuppgifterna är i stort sett desamma men i SydVästlänken är allt i mycket större skala. Programments storlek gör att mitt arbete blir väldigt intensivt och jag har en dialog med många entreprenörer. Men det tycker jag bara är roligt och jag trivs verkligen jättebra med mitt jobb!

Avslutningsvis, vad är det bästa med ditt arbete?

Det jag tycker allra bäst om med mitt arbete är att jag får vara med och påverka hela byggbranschen mot ett mer hållbart byggande. Svenska kraftnät är en så oerhört stor beställare på marknaden och det arbete vi utför påverkar hela byggbranschen. Jag brinner ju för miljö- och arbetsmiljöfrågor och då är det så klart otroligt motiverande att gå till jobbet och känna att vi faktiskt gör skillnad, både för miljön och för människors säkerhet på sin arbetsplats.

Sen uppskattar jag samarbetet med Svenska kraftnäts HMS-grupp som fungerar väldigt bra. Det är inspirerande att ha en organisation bakom sig som verkligen tar HMS-frågorna på fullaste allvar. Det stödet är oerhört värdefullt för mig.

 Karta, sträckning SydVästlänken

Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss på SydVastlanken@svk.se