Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om koncession inlämnad för SydVästlänkens södra del

Fredagen den 23 april 2010 skickade Svenska kraftnät till Energimarknadsinspektionen in en ansökan om koncession (tillstånd) för att bygga och driva en likströmsförbindelse mellan Barkeryd utanför Nässjö och Hurva utanför Hörby.

Svenska kraftnäts förslag är att mellan Barkeryd och Hurva bygga en likströmsförbindelse med en spänning på upp till 400 kilovolt. Förutom sträckan mellan Nässjö och Värnamo, där vi ansöker om att få bygga förbindelsen som luftledning i en befintlig ledningsgata, planerar vi att förlägga den som markkabel. Hela förbindelsen blir cirka 250 km lång. 

Efter de samråd som vi har genomfört har vi dels valt mellan de alternativa delsträckor som vi har presenterat i samråden, dels ändrat vissa delsträckor med anledning av de synpunkter som vi har fått.  Mellan Markaryd och Hässleholm har vi valt att gå vidare med det norra alternativet via Vittsjö. Passagen förbi Vittsjö är trång och det har visat sig vara svårt att komma fram enligt det alternativ vi presenterade i höstas. Efter fortsatta utredningar och samråd ansöker vi därför om att få förlägga förbindelsen i Pickelsjön.

Miljökonsekvensbeskrivning

Till ansökan har Svenska kraftnät bifogat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där vårt slutliga förslag till förbindelsens sträckning beskrivs liksom de konsekvenser som den får ur ett antal miljöperspektiv. Under arbetet med att ta fram det slutliga förslaget och MKB:n har Svenska kraftnät samrått med länsstyrelser, mark- och fastighetsägare, kommuner, myndigheter, intresseorganisationer och övriga sektorsintressen.

Strategisk miljömiljöbedömning

Till ansökan har vi också bifogat samma strategiska miljöbedömning, SMB, som vi bifogade vår ansökan för SydVästlänkens norra del. SMB:n kompletterar de MKB:er vi tar fram för de olika delarna i projektet. I den strategiska miljöbedömningen beskriver vi SydVästlänkens negativa påverkan på närmiljön, men också den positiva inverkan på miljön som blir resultatet av att SydVästlänken möjliggör produktion och överföring av förnybar energi i enlighet med EU:s energipolitiska mål.