Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetsplatsen i  Anneberg
Byggarbetsplatsen Anneberg

Byggstart av tunneln mellan Anneberg och Skanstull

I februari 2020 startar bygget av tunneln mellan Anneberg och Skanstull som med nya stamnätskablar ska bidra till att säkra Stockholms elförsörjning.

Här inleds tunnelbygget i Danderyd och Stockholm

Tunnelbygget inleds i februari 2020 från byggarbetsplatsen i Anneberg, Danderyd, i riktning mot Stockholm.

Etablering sker också vid Stadsgårdskajen, där ett 100 meter djupt ventilationsschakt kommer att sprängas från markplan, ner i berget för att därifrån spränga en 250 meter lång tunnel ut under Stockholms ström. Planerad byggstart är under första kvartalet 2020. Den här delen av tunnelbygget färdigställs innan tunnelborrmaskinen kommer till platsen.

Hur påverkas jag?

Att borra en tunnel har liten påverkan på omgivningen, jämfört med t ex sprängning. Du kommer inte att känna vibrationer men kan märka av stomljud från tunnelborrningen. Vid ventilationsschakten sker byggtransporter samt mark- och sprängningsarbeten som ger upphov till buller och vibrationer. Byggtransporter och arbeten sker också i anslutning till byggarbetsplatsen i Anneberg. Tillåtna riktvärden och arbetstider regleras i projektets miljödom.

Stomljud vid borrning – riktvärden och tillfälligt boende

Stomljud är vibrationer som sprider sig genom berget till byggnader på berggrundlagd mark. Ljudet kan höras i din bostad när borren passerar under cirka tre veckor. Grundläggning, byggnadsmaterial, vilket våningsplan du bor på och hur långt ifrån ditt hus vi borrar påverkar nivån på stomljudet. Till största del planeras borrning att utföras under dagtid. Om stomljudet eller det luftburna bullret skulle överskrida villkoren i projektets miljödom kan du erbjudas tillfällig vistelse. Det gäller också för de korta sträckor där vi planerar att borra nattetid. Där kan du under en kort tid erbjudas att sova på annan plats än i din bostad när borren passerar.

Mätningar av buller, vibrationer och grundvattennivåer

Vi mäter i ett stort antal mätpunkter längs tunnellinjen och vid ventilationsschakten för att veta att vi inte överskrider riktvärden i projektets miljödom. Före och efter mark- och sprängningsarbeten utförs besiktning och mätningar i och på byggnader enligt gällande regler. Mätningarna är en del av kontrollprogrammen. För vattenverksamhet är Länsstyrelsen i Stockholm tillsynsmyndighet och för byggverksamhet (där akustik ingår) är det Danderyds och Täby kommuner samt Solna och Stockholms stad som är tillsynsmyndigheter.

Kontakt och mer information

Besök vår mobila utställning som följer tunnelborrmaskinen i markplan. Här får du veta mer om projektet och kan ställa frågor. Öppettider: Vardagar kl. 12-18 från 1 februari 2020. Information om aktuella platser kommer att finnas på hemsidan och projektets Facebook @annebergskanstull. Projektets störningsjour har tel. +46 10-475 81 50 (gäller från 1 februari 2020). Det kommer också att finnas möjlighet till avisering inför sprängningar.