Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nu fortsätter arbetet vid Stocksundet

Under sommaren har förberedelser pågått på byggarbetsplatsen vid Stocksundet. Nu fortsätter arbetet, dels i tunneln men också uppe i markplan.

Gång- och cykelbron har öppnat för allmänheten

Nu är den tillfälliga gång- och cykelbron öppen för passage runt byggarbetsplatsen. Skyltar uppmanar cyklister att leda cykeln och ta hänsyn till fotgängare.

Breddning av tunneln

Nere i tunneln kommer mindre sprängningar att utföras för att möjliggöra möte av fordon. Sprängningarna kommer uppskattningsvis att ske vid ett par tillfällen varje dag. 

Sprängning av förbindelsetunnel

Förutom breddningen ska en förbindelsetunnel sprängas mellan huvudtunneln och det kommande ventilationsschaktet. 

Ventilationsschaktet vid Stocksundet

Arbetet med ventilationsschaktet kommer att inledas. Det kommer att ske med raiseborrning, en roterande, malande borrning, som tunnelborrning men med annan utrustning, där berget utsätts för högt tryck som vid rotationen gör att det spräcks mellan kuttrarna. Det här arbetet föregås av förberedelser, bland annat borrning och sprängning.

Arbetstider och mätningar

Bullrande arbeten påbörjas september/oktober 2022 och förväntas pågå fram till våren 2023. Bullrande arbete kan ske helgfri måndag till fredag klocka 07.00 – 19.00. Riktvärden för buller inomhus förväntas inte överskridas i närliggande bostadshus men riktvärde 60 dBA vid fasad enligt miljödomen och NFS2004:15 kan komma att behöva överskridas dagtid, samråd har skett med Danderyds kommun.

Kontakt med projektet