Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Rekordborrning under Kungliga Tekniska Högskolan

Tunnelborrmaskinen är drygt halvvägs under Campus Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Framdriften har varit bra under de gångna veckorna med ett genomsnitt på hundra meter borrad tunnel i veckan med inget eller litet behov av tätning av berget.

Händelserik månad vid ventilationsschakten 

Vid tre av våra sex ventilationsschakt pågår byggaktiviteter, Mörby, Stocksundet och Stadsgårdsleden. Inom kort kommer ytterligare en byggarbetsplats att etableras, den vid ventilationsschakt Frescati, strax söder om Stockholms Universitet. Det sker också förberedelser inför vår entreprenörs etablering vid ventilationsschakt KTH vilket preliminärt kommer att ske under första halvåret 2024. För ventilationsschakt Skanstull pågår projektering och planering.   

Ventilationsschakt Mörby 

Arbetet med raiseborrning av ventilationsschaktet har slutförts och så även det efterföljande förstärkningsarbetet med bultning och betongsprutning. Arbetet med teknikutrymmet fortsätter. Utrymmet kan liknas vid källaren i ett hus, när allt arbete är färdigt är det en ventilationshuv som kommer att synas i markplan. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag 07-22 samt lördag, söndag och helgdag 09-18 
 • Vid arbete ovanmark, ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Stocksundet

Arbetet med raiseborrning av ventilationsschaktet har slutförts. Den senaste tiden har förstärkningsarbete av det raiseborrade hålet skett, en trappa byggts och ett skyddande lock kommit på plats. Så småningom fortsätter arbetet med teknikutrymmet att ske, installationer och inredning. Senare monteras en ventilationshuv ovanpå, vilket är det enda som kommer att vara synligt i markplan. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag 07-22 samt lördag, söndag och helgdag 09-18 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Vid schaktläget har breddning av tunneln pågått med sprängningar under markytan som nu är avslutade. Syftet med breddningen är bland annat att göra det möjligt för fordon att mötas i tunneln. Nyligen sprängdes den allra första salvan för en förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och schaktläget. Projektet har haft inledande möten med  berörda inför entreprenörens etablering vid schaktet vilket prel. kommer att ske före årsskiftet 2023/24

Ventilationsschakt KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sophiahemmet

Det pågår förberedelser på Campus KTH inför entreprenörens etablering av byggarbetsplats för det kommande ventilationsschaktet, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet, preliminärt andra kvartalet 2024. En av förberedelserna är att utföra markundersökningar. Projektet och vår entreprenör har gjort en gemensam syn av platsen tillsammans med Akademiska Hus, kort beskrivning av markundersökningarna:

 • Bestämma jordlager, bergnivå, grundvattenförhållanden 
 • Undersöka geotekniska egenskaper för grundläggning av temporär bro över befintlig ventilationskulvert
 • Kontrollera förekomsten av korsande el- och fiberkanalisation samt gasledning

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Sprängningarna av ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen har kommit ner till närmare nittio av det hundra meter djupa schaktet. Nu återstår några få sprängsalvor innan det är dags att spränga för teknikutrymme och därefter förbindelsetunnel mellan schaktläge och huvudtunnel. Den gula portalkranen används flitigt för att transportera upp bergmassor och att lyfta människor och material ur schaktet. 

Ventilationsschakt Skanstull

Här ske omfattande projekteringsarbete för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med berörda. De 400 kilovolts kablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som har byggts av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

 • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat samt infiltrationstester längs tunnelsträckningen 
 • Montering av mätare och avläsning av buller, stomljud, vibrationer i de områden där arbete med tunnel och ventilationsschakt sker för att säkra att villkor i projektets miljödom uppfylls
 • Besiktningar och kontroller av byggnader sker inom ramen för projektets kontrollprogram med rapportering till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm