Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelborren har passerat idrottshallen på Kungliga Tekniska Högskolan

Nu har tunnelborrmaskinen gått förbi idrottshallen på Kungliga Tekniska Högskolan (Campus KTH) i Stockholm, på väg mot byggnaden ”Metallurgen” och Teknikringen.

Arbetstider Campus KTH

Arbetstider är fortsatt dag- och kvällstid, stomljud kan märkas i källarplan och de nedre våningsplanen men avtar uppåt i byggnaderna. Varje enskild byggnad tar cirka 3-4 veckor att passera, beroende på tunnelborrningens framdrift.

 • Tunnelborrning sker dagtid och kvällstid 07-22 helgfria vardagar och 09-18 helgdagar, enligt villkor i projektets miljödom 
 • Vid ventilationsschaktet och arbeten ovan mark, helgfria vardagar 07-19

Trapphusinformation till boende på Campus KTH

Tunnelborrmaskinen passerar bostäder på sin väg förbi Campus KTH, in mot Östermalm. Det utskick som gjordes i juni 2023 har kompletterats med trapphusinformation på engelska som har satts upp i byggnader med bostäder, ett drygt tjugotal byggnader med cirka 700 lägenheter. För personer som arbetar natt och har behov att sova dagtid finns möjlighet att bo på annan plats under en kortare när tunnelborrmaskinen passerar. Mer information om ”tillfällig vistelse” finns på projektets hemsida, svk.se/anneberg-skanstull. 

Händelser vid ventilationsschakt   

Det pågår byggarbete vid tre av våra sex ventilationsschakt. Snart etableras också en ny byggarbetsplats vid ventilationsschakt Frescati, strax söder om Stockholms Universitet. För övriga ventilationsschakt sker projektering och planering.   

Ventilationsschakt Mörby 

Det sjuttio meter djupa ventilationsschaktet är 4 meter i diameter och nu raiseborrat och klart, länk om hur det går till  här nedan. Nu sker förstärkning av schaktet, bland annat genom betongsprutning och bultning, teknikutrymmet byggs, den rektangulära ”låda” i berget du ser om du kikar in genom stängslet som omger byggarbetsplatsen vid Mörbygårdsvägen, efter det sker installationer och inredning av utrymmet. Teknikutrymmet kan liknas vid källaren i ett hus, det enda som kommer att synas i markplan när allt är färdigt är en ventilationshuv. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Stocksundet

Det raiseborrade ventilationsschaktet är 4 meter i diameter och cirka femtiofem meter djupt. Förstärkning av berget har pågått under en tid och slutförs nu. Teamet står i begrepp att flytta till Mörbyschaktet för att fortsätta arbetet där. Det kommer att dröja ytterligare en tid innan teknikutrymmet är färdigbyggt, installationer och inredning ta vid för att därefter montera en ventilationshuv, det enda som kommer att vara synligt i markplan. Teknikutrymmet kan liknas vid källaren i ett hus, det enda som kommer att synas i markplan när allt är färdigt är en ventilationshuv. 

Bullervillkor vid arbete under- och ovanmark

 • Vid sprängningsarbeten undermark, t ex vid breddning av tunnel och förbindelsetunnlar, gäller villkor 9 enligt projektets miljödom. Det innebär att arbete som medför överskridanden av riktvärden får ske helgfri måndag till fredag, 07.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 09.00-18.00 
 • Vid arbete ovanmark, t ex med ventilationsschakt, gäller villkor 10. Det innebär att arbetstiderna för bullrande arbeten är helgfria vardagar kl. 07-19
 • Det finns stomljuds- och bullermätare monterade i området för att följa upp villkoren i projektets miljödom

Ventilationsschakt Frescati

Ventilationsschaktet är beläget i utkanten av Lill-Jansskogen, strax söder om de blå byggnaderna vid Stockholms Universitet. Under markytan sker breddning av tunneln genom sprängning. Det sker för att göra det möjligt för fordon att mötas i det trånga utrymmet. Snart inleds också sprängning av en förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och schaktläget. Det sker projektering av det här och även de andra ventilationsschakteten vilket bland annat innebär förändringar inuti schakten för att underlätta för kommande kabelinstallationer samt service och underhåll av 400 kilovolts elkablar. Kontakter med Länsstyrelsen i Stockholm, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och närliggande verksamheter, bland annat Circle K finns knutna inför etableringen av byggarbetsplatsen som prel. kommer att ske före årsskiftet 2023/2024. 

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet

På Campus KTH pågår arbete inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för det kommande ventilationsschaktet, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet, preliminärt Q2/2024. Återkommer med information så snart vår entreprenörs planer kommer på plats. Kort om det som sker:

 • Cykelförrådet bakom IVLs byggnad, mellan IVL och Sophiahemmet, kommer att flyttas till framsidan av IVL, till vänster om entrén på torget med Millesfontänen 
 • Planering av bullerdämpning, vibrationsisolering av känslig utrustning på IVL 
 • Besiktningar har utförts av byggnader, staket, fontän har skett
 • Omläggning av Ellevios 11 kilovolts elledningar och en gasledning, Stockholms Gasnät har föregåtts av trädhantering med trädspecialist/arborist
 • Avstämningar och information via intranät och extern hemsida hos Akademiska Hus, KTH, Sophiahemmet och IVL Svenska Miljöinstitutet för att säkra informationsspridning till medarbetare, studenter, forskare och besökare

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen

Sprängningarna av ventilationsschaktet vid Stadsgårdskajen har nu nått till drygt tre fjärdedelar av det hundra meter djupa schaktet. Inom kort kommer ett teknikutrymme att byggas, det blir rektangulärt, cirka 6x7 meter. En gul portalkran används för att ta upp bergmassor ur schaktet efter sprängning och för att lyfta människor och materiel upp ur och ner i schaktet. Vill du få information cirka 30 minuter före sprängning via telefon, SMS eller email kan du anmäla dig för det via den här länken www.ncvib.com/sprangningsinformation. 

Ventilationsschakt Skanstull

Det sker projektering för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med berörda. De 400 kilovolts kablar som ska installeras i tunneln kommer i den södra änden att anslutas i det gasisolerade ställverket (”GIS”-station) som har byggts av Svenska kraftnät. 

Kontrollprogram hydrogeologi, akustik

 • Montering av grundvattenrör för mätning före, under och efter det att tunnelborrmaskinen har passerat samt infiltrationstester längs tunnelsträckningen 
 • Montering av mätare och avläsning av buller, stomljud, vibrationer i de områden där arbete med tunnel och ventilationsschakt sker för att säkra att villkor i projektets miljödom uppfylls
 • Besiktningar och kontroller av byggnader sker inom ramen för projektets kontrollprogram med rapportering till ansvariga tillsynsmyndigheter vid Danderyds kommun, Solna och Stockholms Stad samt Länsstyrelsen i Stockholm

Mobil utställning på Campus KTH

Svenska kraftnäts och projektets mobila utställning på Campus KTH, öppettider vardagar 10.00-17.00.