Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansökan om koncession för Aurora Line

Svenska kraftnät har efter avslutade samråd nu ansökt om koncession (tillstånd) för den nya 400 kV-luftledningen mellan Sverige och Finland.

Efter ett omfattande utredningsarbete och avslutade samråd har Svenska kraftnät nu ansökt om koncession (tillstånd) hos Energimarknadsinspektionen för att få uppföra den nya ledningen. Eftersom Aurora Line är en utlandsförbindelse lämnas det handlagda ärendet över till regeringen för beslut om förbindelsen får byggas enligt föreslagen sträckning och teknisk utformning.

Välkommen att ta del av koncessionsansökan inklusive utvalda bilagor på projektets webbplats, under fliken ”Dokument och kartor”: www.svk.se/aurora-line

Föreslagen sträckning

Ledningen planeras gå från transmissionsnätsstation Messaure i Jokkmokks kommun och därefter i huvudsak följa parallellt med befintliga transmissionsnätsledningar på samma plats genom kommunerna Gällivare, Boden, Överkalix och Övertorneå till finska gränsen.

Mindre avvikelser från parallellgång planeras på fyra platser, vilket beror på mycket höga naturvärden. Dessa platser är Ol-Larsberget och Granbergsliden i Överkalix kommun väster om Kalixälven, Kypasjärv i Överkalix kommun öster om Kalixälven samt vid Kuusilaki i Övertorneå kommun.

Bild: Sträckning för planerad kraftledning, i huvudsak parallell med befintliga transmissionsnätsledningar från station Messuare i Jokkmokks kommun till finska gränsen i Torne älv i höjd med Risudden, Övertorneå kommun.

Bild: Sträckning för planerad kraftledning, i huvudsak parallell med befintliga transmissionsnätsledningar från station Messuare i Jokkmokks kommun till finska gränsen i Torne älv i höjd med Risudden, Övertorneå kommun.

Processen för att bygga en ny kraftledning

För att få bygga en ny kraftledning behöver Svenska kraftnät få så kallad nätkoncession. Koncession är ett tillstånd som vanligtvis prövas och utfärdas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och ger Svenska kraftnät rätt att bygga och driva en kraftledning. Eftersom Aurora Line är en utlandsförbindelse lämnas det handlagda ärendet över till regeringen för beslut om förbindelsen får byggas enligt föreslagen sträckning och teknisk utformning.

Projektet är viktigt för hela Norden

Den planerade ledningen mellan Sverige och Finland resulterar i stor nytta för hela den nordiska elmarknaden, ökar försörjningssäkerheten i Finland, integrerar Sverige ytterligare i det nordiska elsystemet och krävs för att möta framtidens behov av säkra elleveranser.

Aurora Line är ett så kallat PCI-projekt. Det betyder att projektet är av gemensamt europeiskt intresse (Project of Common Interest, PCI) och att den nya ledningen har en särskilt viktig funktion för den gemensamma europeiska elmarknaden och för att nå EU:s energimål om en prisvärd, säker och hållbar elförsörjning.

Projektets planering- och projekteringsfas har medfinansierats av den europeiska fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Inför byggnationsfasen har Svenska kraftnät och Fingrid ansökt om ny finansiering, motsvarande 50 procent av den totala investeringen.

Mer information hittar Du på projektets webbplats: www.svk.se/aurora-line/