Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Frågor från sändningen

Den 16 juni hölls ett digitalt samrådsmöte om den planerade nya kraftledningen mellan Messaure och Keminmaa. Frågor som inte besvarades under sändningen besvaras här, på projektets webbplats.

Byggs den här ledningen för att koppla in mer vindkraft/kärnkraft? Vad är det huvudsakligen för el som ska anslutas?

Svar: I området för ledningen produceras mycket vattenkraft och vindkraft. Men vad som transporteras i elnätet vid en speciell tidpunkt är svårt att svara på, eftersom el som handlas bestäms på elbörsen timme för timme. Rent fysiskt kommer elen gå från var den närmast produceras.

Hur kommer det sig att man inte ansluter till den befintliga ledningen som finns norr om Töre/ Pyhäjoki?

Svar: För att den nya ledningen skall få önskad effekt krävs att den ansluts på en plats där nätkapaciteten är tillräcklig. Vi har tittat på olika anslutningspunkter i vårt nät och kommit fram till att en anslutning i Messaure är den ur nätsynpunkt mest lämpliga.

 

Dokumentet uppdateras löpande.