Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så här kan det se ut när vi bygger

I september väntar vi beslut från regeringen på att få börja bygga den svenska delen av Aurora Line. För att det ska bli lättare för er som äger mark eller bor längs den planerade ledningen att förstå vad det kan innebära publicerar vi här några bilder som visar olika arbetsmoment.

År 2025 planeras Aurora Line att vara i drift. Innan dess ska 18 mil ledning och 654 stolpar byggas. Under perioder är det tiotalet yrkesroller och hundratals personer som är engagerade för att utföra det omfattande arbete som krävs. Bilderna nedan är från arbete på en annan ledning men momenten är desamma.

Vägar och tung trafik

Vi använder såväl befintliga vägar som bygger nya vägar när vi bygger en ny ledning. Det innebär att det blir mer trafik i området än det vanligtvis är. Många fordon är dessutom tungt lastade. Arbete pågår under hela året, även under jaktsäsong.

Byggväg med stockmattor
För att vi ska skydda underliggande myr och för att det ska vara möjligt att köra på det mjuka underlaget har vi här behövt lägga så kallade stockmattor på delar av den nybyggda vägen.

Många arbetsmoment

Det är en mängd olika arbetsmoment som ska utföras för att ledningen ska bli klar. Många kräver stora maskiner och många kräver stor precision. Några av de mest påtagliga momenten är när vi schaktar, bygger formar, gjuter betongfundament, monterar stolpar, reser stolpar samt utför lindragning och sprängskarvning.

Schaktarbete
Groparna vi schaktar för att kunna bygga fundamenten som stolparna ska stå på varierar i storlek beroende på vilka krafter fundamenten och stolparna ska klara av. De största groparna kan vara så stora som ca 30 x 30 meter, men vanligast är att de är ca 10 x 10 meter. 
Formarbete inför gjutning
Fundamenten som stolparna står på gjuts i betong. De flesta är prefabricerade och levereras till sajt, men vissa gjuts på plats som här på bilden.
A-stolpe i vindvinkel
Stagade portalstolpar, så kallade A-stolpar, är våra vanligaste stolpar och vårt förstahandsval. Faslinan som kommer användas i Aurora Line klarar att föra över stora mängder el, mer än vad en normalstor kärnreaktor producerar. Ungefär var 6e till 8e kilometer har vi lindragningsplatser där linan skarvas med sprängskarvning.

Stora utmaningar

Det är många hänsyn att ta längs den långa sträckan och mycket arbete som ska utföras på kort tid. I norr, på vintern, när arbetsdagarna är korta och det är -20 grader, frestar det på för både människor och maskiner. Aurora Line går dessutom mestadels parallellt med befintliga 400 kV luftledningar och det är alltid särskilt utmanande att bygga nära en spänningssatt ledning.

Schaktgrop som är frusen
Här har gropen vi schaktat fyllts med vatten på grund av en felaktig pump som stannat. De kalla temperaturerna har gjort att vattnet sedan frusit vilket försvårar det fortsatta arbetet.
Nattbild på grävmaskin
Ibland behöver vi arbeta även efter att det blivit mörkt, det är en av de utmaningar vi har att hantera när vi bygger. 

Minutiös planering och kvalitetskontroll

Den ca 18 mil långa ledningen är uppdelad på delsträckorna Messaure—Dockasberg och Dockasberg—finska gränsen för att skapa framdrift. Varje delsträcka är ca 9 mil vardera. För att bygget ska flyta på är planeringen minutiös. Kvalitetskontrollen underhand är dessutom omfattande för att säkerställa att vi bygger en ledning som står klar 2025 och som håller i nästan ett sekel.

Byggledare Christer Eneroth och Henrik Schauman

 – Utöver att vi kvalitetssäkrar utfört arbete uppstår det underhand många komplexa tekniska frågor för oss att lösa snabbt så att vi inte stoppar upp produktionen, säger Christer Eneroth, byggledare för Dockasberg—finska gränsen, och Henrik Schauman, byggledare för Messaure—Dockasberg.