Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ta del av samrådsredogörelsen

Nu kan du ta del av samrådsredogörelsen för projekt Aurora Line, tidigare kallat Messaure-Keminmaa.

I samrådet har fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter haft möjlighet att lämna in yttranden till Svenska kraftnät om den planerade nya ledningen mellan Sverige och Finland.

Nu finns alla yttranden samt Svenska kraftnäts bemötande av dessa, sammanställda i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på webben

Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på projektets webbplats: www.svk.se/aurora-line under fliken ”Dokument och kartor”.

Tack för alla synpunkter

Svenska kraftnät vill passa på att tacka alla som inkommit med värdefulla yttranden och synpunkter under samrådet. Dessa utgör en viktig komponent i planeringen av ledningen. Valet av sträckningen är en helhetsbedömning där samrådsyttranden vägs samman med faktorer som teknisk funktionalitet, byggbarhet, boendemiljöer, natur- och kulturvärden för att hitta en lämplig placering av ledningen.

Kort om projektet och samråden

Svenska kraftnät planerar att bygga en ny stamnätsledning mellan Messaure i Jokkmokks kommun och finska gränsen i Torne älv. Den nya ledningen planeras att i huvudsak följa befintliga ledningar på samma plats.

Under perioden 16 mars 2020 till 8 juli genomfördes ett så kallat avgränsningssamråd om ett sträckningsförslag. Perioden 14 december 2020 till 22 januari 2021 genomfördes ett kompletterande samråd om ytterligare alternativa sträckningar och utformningsalternativ för den nya ledningen.

Läs mer om samrådsprocessen under fliken ”Samråd och dialog”.