Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aurora Line:
Dialog och samråd

Följ projektet via

För att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är samråd och myndighetsdialog viktigt vid planeringen av en ny ledning.

Avgränsningssamråd genomfört 16 mars—8 juli 2020

För projektet Aurora Line, tidigare kallat Messaure-Keminmaa, genomfördes under hösten—vintern 2018—2019 en myndighetsdialog med bland annat berörda kommuner, Norrbottens länsstyrelse, Försvarsmakten samt berörda samebyar. Då presenterades ett förslag med fyra olika utredningskorridorer, bredare områden där den nya ledningen kunde komma att placeras. Därefter genomfördes ett avgränsningssamråd om ett sträckningsförslag inom en av utredningskorridorerna.

Med anledning av coronapandemin ställdes planerade fysiska informationsmöten i avgränsningssamrådet in och ersattes av digitala informationsmöten. Samrådsperioden för avgränsningssamrådet förlängdes till 8 juli 2020. Under samrådsperioden fanns det möjlighet att skicka in synpunkter på sträckningsförslaget.

Kompletterande samråd genomfört 14 december 2020—22 januari 2021

För att minska intrång i känsliga natur- och kulturmiljöer samt värna skyddade arter längs föreslagen sträckning, utredde Svenska kraftnät ytterligare möjliga alternativa sträckningar och utformningsalternativ för den nya ledningen i två delområden inom Gällivare, Bodens och Överkalix kommun. Mellan 14 december 2020 och 22 januari 2021 pågick ett kompletterande samråd där möjlighet fanns att skicka in ytterligare synpunkter och yttranden. 

Koncessionsansökan inskickad 30 september 2021

När ledningssträckningen hade valts var nästa steg att ansöka om koncession (tillstånd att bygga). Ansökan om koncession skickades in till Energimarknadsinspektionen den 30 september 2021. Under Energimarknadsinspektionens handläggning får berörda myndigheter, markägare och andra sakägare ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter.

Eftersom Aurora Line är en utlandsförbindelse är det slutligen den svenska regeringen som beslutar om ledningen får byggas. Beslut om tillstånd väntas under hösten 2023.

Under fliken Dokument och kartor här på projektets webbplats finns koncessionsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) publicerade. Under samma flik finns även samrådsredogörelsen publicerad.

 

Granskad