Hoppa till huvudinnehåll

Svenska kraftnät använder kakor (cookies) för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor. Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Aurora Line:
Dialog och samråd

Följ projektet via

För att hitta den ledningssträckning som innebär minst påverkan för människa och miljö är samråd och myndighetsdialog viktigt vid planeringen av en ny ledning. Så här har processen fram till beviljad koncession sett ut.

Avgränsningssamråd genomfört 16 mars—8 juli 2020

För projektet Aurora Line, tidigare kallat Messaure-Keminmaa, genomfördes under hösten–vintern 2018–2019 en myndighetsdialog med bland annat berörda kommuner, Norrbottens länsstyrelse, Försvarsmakten samt berörda samebyar. Då presenterades ett förslag med fyra olika utredningskorridorer, bredare områden där den nya ledningen kunde komma att placeras. Därefter genomfördes ett avgränsningssamråd om ett sträckningsförslag inom en av utredningskorridorerna.

Med anledning av coronapandemin ställdes planerade fysiska informationsmöten i avgränsningssamrådet in och ersattes av digitala informationsmöten. Samrådsperioden för avgränsningssamrådet förlängdes till 8 juli 2020. Under samrådsperioden fanns det möjlighet att skicka in synpunkter på sträckningsförslaget.

Kompletterande samråd genomfört 14 december 2020—22 januari 2021

För att minska intrång i känsliga natur- och kulturmiljöer samt värna skyddade arter längs föreslagen sträckning, utredde Svenska kraftnät ytterligare möjliga alternativa sträckningar och utformningsalternativ för den nya ledningen i två delområden inom Gällivare, Bodens och Överkalix kommun. Mellan 14 december 2020 och 22 januari 2021 pågick ett kompletterande samråd där möjlighet fanns att skicka in ytterligare synpunkter och yttranden. 

Koncessionsansökan beviljad 5 oktober 2023

När ledningssträckningen hade valts var nästa steg att ansöka om koncession (tillstånd att bygga). Ansökan om koncession skickades in till Energimarknadsinspektionen den 30 september 2021. Under Energimarknadsinspektionens handläggning fick berörda myndigheter, markägare och andra sakägare ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter.

Eftersom Aurora Line är en utlandsförbindelse är det slutligen den svenska regeringen som nu godkänt att den svenska delen av ledningen får byggas. Energimarknadsinspektionen lämnade över ärendet till regeringen den 7 mars och föreslog i sitt yttrande att Svenska kraftnät skulle beviljas nätkoncession med vissa villkor gällande exempelvis hänsyn till naturmiljön. Beslut om koncession togs av regeringen torsdagen den 5 oktober. Läs regeringens pressmeddelande Öppnas i nytt fönster.

Nu när koncessionsansökan är beviljad kan byggnationen av den svenska delen av ledningen starta.

Under fliken Dokument och kartor här på projektets webbplats finns koncessionsansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) publicerade. Under samma flik finns även samrådsredogörelsen publicerad.

 

Granskad